Utveckling av medborgardialog – ett samarbete mellan Ale kommun och Ghanzi District i Botswana

 Medborgardialog ses nu som en nyckelmetod för hållbar utveckling i Ghanzi, Botswana. Det är alltid spännande när ett partnerskap löser hållbarhetsutmaningar med hjälp av demokratiska metoder, säger Myriam Chilvers, handläggare på Kommunala Partnerskap. 

Rapporten Utveckling av medborgardialog är en berättelse om ett utvecklingsarbete i Ale kommun i samverkan med Ales internationella partnerskapskommun Ghanzi i Botswana. I Botswana finns en gammal tradition av att fatta beslut genom att föra dialog med medborgarna och Ale arbetar med att införa medborgardialog. Målet med dialoger, förutom att ge människor möjlighet till inflytande mellan valen, är att fånga upp synpunkter i tid och förebygga utanförskap, och att därmed åstadkomma effektivare förvaltning och ge politikerna bättre beslutsunderlag. Trots stora skillnader mellan Sverige och Botswana anser båda parter att de har mycket att lära av varandra.

Studien visar att kunskapsutbyte och ömsesidigt lärande inte behöver innebära att det är samma typ av kunskap som deltagarna förvärvar. Vad olika personer lär sig beror på vad de har behov av att lära. I båda fallen sker utveckling men inom olika områden och på olika sätt.
Kerstin Bartholdsson är fil dr i offentlig förvaltning och verksam som forskare och lärare vid Förvaltningshögskolan, Göteborg Universitet. 

Här hittar du forskningsrapporten som pdf