Partnerskap för bättre sjukvård

Roland Gustafsson är projektkoordinator på Glesbygdsmedicinskt centrum, en forsknings- och utvecklingsavdelning inom primärvården på Västerbottens Läns Landsting. I september gick han en utbildning arrangerad av ICLD tillsammans med kollegorna från Homa Bay för att ta fram en projektplan.
– Vi har vridit och vänt på frågeställningar och behov…och när vi går igenom LFA-metoden inser vi var vi har förbättringspotentialer. Vi har skapat inte bara en grund för ansökan utan även en bra förståelse för de utmaningar vi har för att ta fram bra genomförandeplaner, säger han.

Nu söker Västerbotten ett kommunalt partnerskap med Homa Bay.
– Homa Bay är politiskt eftersatt på flera områden. Bland annat har det inte gjorts några större satsningar på sjukvård, vilket resulterat i hög dödlighet bland mödrar och barn, säger han.
Men där finns en driven lokal ledning inom hälso- och sjukvård som bland annat tittar på hur de kan hjälpa mödrar och barn i avlägsna områden. Man vill även öka tillgängligheten för att göra vården mer jämlik. Homa Bay siktar på att förbättra länets hälsoindikatorer och erbjuda invånarna en skälig hälsovård, inte minst med tanke på att hälsa är en rättighet enligt Kenyas konstitution.

Vilka är de största utmaningarna för att erbjuda en bra hälsovård för Homa Bays invånare?
– En tung sjukdomsbörda som belastar tillgängliga resurser, bristande kunskaper om hälsovård på samhällsnivå och för lite sjukvårdpersonal, säger Gordon Okomo, hälso- och sjukvårdsdirektör i Homa Bay län.
Andra utmaningar som måste övervinnas är otillräcklig utrustning och infrastruktur för en välfungerande sjukvård samt en begränsad budget för hälsovård i länet.

Västerbotten har inte välfärdsproblemen men liknande demografiska problem med många äldre ute i byarna med långa avstånd till vården.
– Vi arbetar för att öka tillgängligheten med helt andra ekonomiska resurser. Vi har bland annat tagit fram en del virtuella lösningar som hjälper människor att till exempel själva ta blodprov, säger Roland Gustafsson.

I Homa Bay lider människorna av att landets försäkringssystem inte inkluderar de allra fattigaste.
– Avfallet inom vården är ett annat problem vi tror vi kan hjälpa dem med. Bland annat genom informationsinsatser och strukturer i hanteringen, säger Gustafsson.
I byarna finns sjukstugor bemannade med en sjuksyster som förväntas hantera allt från HIV-prevention till förlossningar under knappa förhållanden. Volontärer samlar in och sprider information – Roland Gustafsson hoppas projektansökan man arbetar med ska stärka det arbetet:
– Vi vill utveckla möjligheterna till bättre informationsspridning för att fånga upp gravida kvinnor så de går på sina kontroller samt se till att barnen blir vaccinerade. Vi vill också stärka sjuksköterskorna i deras roll, bland annat genom utbildning.

Homa Bay och Västerbottens liknande förutsättningar skapar en god grund för partnerskapet. Båda regionerna har till exempel en stor landsbygdsbefolkning och svårigheter att rekrytera och behålla sjukvårdspersonal på avlägsna orter. Det finns också kunskapsgap på olika nivåer.
Hur kan ni inspirera Västerbotten?
– Homa Bay håller på att implementera en robust hälsovårdsstrategi som innebär att frivilliga hälsoarbetare sprider information direkt till hushållen. Frivilligarbetarna har smartphones för att kunna rapportera sina fynd i realtid, och det är något som Västerbotten skulle kunna hämta från Homa Bay som ett sätt att främja hälsan i länet, säger Okomo.

Hjälpte ICLD:s projektutbildning er att utveckla en projektplan?
– Ja, utbildningen har varit till stor hjälp, teamet fick handledning i planeringsmetoden LFA för att utforma planen och vi fick en förståelse av vad som kan finansieras genom ICLD, säger Okomo.
Ni har ansökt tidigare, lyckas ni nu?
– Vi har haft bra stöd av ICLD. Det har varit otroligt värdefullt, så det känns betydligt bättre nu, jag är hoppfull. Vi har lyft fram andra faktorer som vi tror är viktiga, säger Gustafsson.