Local Democracy Academy Umeå 10-14 Juni 2019

Akademin är organiserad kring interaktiva sessioner där deltagarna förväntas bidra, läsa, skriva och aktivt engagera sig i olika sessioner:

  • Thematic streams: För djupgående diskussioner kring övergripande frågor
  • Training in participatory methods: Träning i deltagandemetoder som ”storytelling” och ”participatory video”
  • Writing workshop: För juniora och seniora forskare att diskutera pågående forskning och forskningsprojekt i små grupper med möjlighet att ge och få feedback
  • From science to policy workshop: För att brainstorma policyrekommendationer utifrån egen forskning. Forskare förväntas producera korta policyrekommendationer till lokala politiker
  • Local Policy Labs: För att diskutera konkreta problem upplevda av kommuner och regioner och brainstorma idéer för vidare forskning
  • Reading sessions: För att kritiskt diskutera etablerade och nya texter inom området för lokal demokrati.

Alla teman kommer ha ett jämställdhets-, mänskliga rättigheter- och hållbarhetsperspektiv.

Akademins tema 2019 är ”Globala utmaningar och lokala regeringar: mot transformativ politik och praxis”

Forskare intresserade av städer, kommuner och regioners roll i utvecklingsarbete kan ansöka. 

Förtur ges till forskare som verkar i kommuner i låg- och medelinkomstländer. Vi uppmuntrar forskare från Bosnien and Hercegovina, Botswana, Kina, Georgien, Indonesien, Kenya, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Mocambique, Namibia, Ryssland, Serbien, Sydafrika, Tanzania, Turkiet, Uganda, Vietnam, Zambia, and Zimbabwe. Forskare som genomför forskning om kommuner och regioner i andra länder är också välkomna att söka.

Ansök innan 31 mars.

Läs mer och ansök