Bidra till att uppnå Agenda 2030 genom Kommunala partnerskap

Hur kan kommuner och regioner bidra till att uppnå Agenda 2030 genom samarbetsformen kommunala partnerskap? Det diskuterades under konferensen “Mötesplats Agenda 2030” som arrangerades av Svenska FN-förbundets utbildningsprojekt Glokala Sverige.

Den 24 september arrangerades evenemanget Mötesplats Agenda 2030 av Svenska FN-förbundets utbildningsprojekt Glokala Sverige. Under en halvdag samlades kommuner, regioner, svenska FN-förbundet, Sida och andra relaterade aktörer på en digital mötesplats för lokalt engagemang kring Agenda 2030. Arrangemanget är en del av en större satsning för att få svenska kommuner och regioner att stärka sitt engagemang för Agenda 2030, vilket går att göra genom ICLD:s kommunala partnerskap (kontakta gärna ICLD på partnership@icld.se för mer info).

I ett panelsamtal diskuterade ICLD:s generalsekreterare Johan Lilja ihop med Sidas generaldirektör Carin Jämtin och SKR:s 1:e vice ordförande Carola Gunnarsson hur kommuner och regioner kan engagera sig för Agenda 2030 genom internationella samarbeten. Enligt Carola Gunnarsson ska detta ses som ett ömsesidigt gynnsamt åtagande:

– Jobbar vi internationellt så har vi också rent krasst nytta av det lokalt, samtidigt som vi bidrar till en positiv utveckling i hela världen, sade Carola Gunnarsson.

Panelsamtalet ägde rum digitalt på Mötesplats Agenda 2030, Fr v Kerstin Blom-Bokliden (moderator) SKR, Carola Gunnarsson, SKR, Johan Lilja ICLD och Carin Jämtin Sida

ICLD:s internationella samarbetsformen kommunala partnerskap är ett viktigt verktyg för att stärka kommuner och regioners bidrag till Agenda 2030 och Sida:s generaldirektör Carin Jämtin såg viktiga skäl till varför kommuner och regioner ska bidra till Agenda 2030 genom internationella partnerskap:

– ”Dels bör vi komma ihåg att det man gör i sin kommun och region påverkar världen. Sedan gäller det att fundera på vad vi själva vill bidra med i världen. I just den kommun eller region jag bor i kanske vi är bäst på avfallshantering. Fundera då på hur du kan bidra med den kunskapen, oavsett om du är tjänsteperson eller politiker. Sedan, prata med Johan Lilja eller kontakta oss på Sida!”, sade Carin Jämtin.

Carin Jämtin och Johan Lilja vid ett tidigare arrangemang om Agenda 2030

Glokala Sveriges arbete med att rusta svenska kommuner med kunskap att arbeta med Agenda 2030 är ett naturligt steg mot att göra verkstad av det arbetet i ett kommunalt partnerskap. Johan Lilja avslutade samtalet med att uppmuntra kommuner och regioner att engagera sig i partnerskap genom att citera Nelson Mandela.

Jag citerar nästa alltid Nelson Mandela i dessa sammanhang, ‘Det ligger i dina händer att skapa en bättre värld för alla som lever i den’. Det är också mitt medskick till alla kommuner där ute, vi har alla ett ansvar och vi har alla en möjlighet. Det är upp till oss själva att skapa och bidra till en värld som vi alla vill leva i. Börja därför i Glokala Sverige och i ett kommunalt partnerskap, avslutade Johan Lilja.

Deltog din kommun eller region i Mötesplats Agenda 2030? Vi på ICLD kan berätta mer om våra verktyg för att få kommuner och regioner att gå från kunskap till verkstad med Agenda 2030. Kontakta oss på partnership@icld.se så berättar vi gärna mer.