Att få jobba på ICLD är ett privilegium!

Karin efterträder Lars Lööf som chef för de Internationella utbildningsprogrammen. Foto: ICLD

Här berättar Karin lite mer om sig själv:

”Jag har under större delen av sitt yrkesverksamma liv haft förmånen att få arbeta med internationellt utvecklingsarbete. Den röda tråden har alltid varit hur man bygger demokratiska, hållbara samhällen och hur man skapar förändring på kort & lång sikt. Jag väljer medvetet ordet ”bygger” för det handlar verkligen om ett bygge – en kloss läggs till en annan. Alla beståndsdelar behövs om vi ska kunna få till denna helhet.

Mitt engagemang har nog alltid funnits, kalla det äventyrslust el. nyfikenhet. Minns att jag redan som barn hade en stor nyfikenhet och vilja att förstå mig själv och min omvärld. Att reflektera, ifrågasätta och framför allt våga ompröva sina argument fick jag lära mig tidigt.

Under mina resor har jag aldrig slutat att förundras över människans inneboende kraft och förmåga att skapa mening även under de mest knappa förhållanden. Det spelar ingen roll om du befinner dig i en otillgänglig liten bergsby i Laos eller i en storstad som Abidjan. Jag har dock även slagits av hur fort demokratiska värderingar, det som vi kanske ibland tar för givet, snabbt kan urholkas eller till och med raseras. Demokrati är verkligen en färskvara!

Att nu få möjligheten att jobba på ICLD är ett privilegium! Det är en fantastisk organisation med det viktiga uppdraget att sammanföra människor från olika kontinenter för att gemensamt, 
utifrån det lokala perspektivet, försöka lösa många av de globala utmaningar vi står inför. 

Jag hoppas kunna bidra med nya infallsvinklar och perspektiv, ett brett kontaktnät och ett driv att försöka hitta nya spännande samarbetsformer! “