Almedalen 2017

En panel på sex personer diskuterade möjliga vägar för att inkludera flyktingar på den lokala nivån under ICLD:s seminarium i Almedalen.
Huvudfrågan var: “Vilka innovationer eller bästa praxis finns för att skapa arenor där flyktingar kan delta i besluten om deras liv?”

När du kan titta på flyktingar som alla de andra i ditt samhälle, är det lättare att ta emot dem, menar JosephSsenyonga:
– När du accepterar flyktingarna förstår du dem – och även viktigt, de förstår dig. Det är väldigt viktigt.
Han vittnar om en svår situation för flyktingarna i Uganda:
– Antalet flyktingar överväldigar oss. Vi har skolor som kräver mer utrymme och vi har också läger som är överfulla, säger Joseph Ssenyonga.

Att inse att vi alla kommer från samma plats är en av de viktigaste lärdomarna i arbetet att ge flyktingar en säker plats att leva på, säger han.
– Vi är alla lika, trots att vi kan se annorlunda ut och prata olika språk. I Uganda har vi ett dåligt förflutet med erfarenheter av att inte tillåtas att åka utanför vårt land. Med den erfarenheten i ryggen vet vi vad flyktingarna går igenom.

Som kommunledare behöver Joseph Ssenyonga veta vad som händer i hans kommun. Varje dag frågar han sig själv; Är det något dåligt som har hänt eller är allt okej?
– Om allt är okej kan jag gå vidare till andra ansvarsområden. Jag har en skyldighet att prata med ledare på andra nivåer i kommunledningen, vi har mycket planering som ska göras på kommunnivå.

Han tycker att relationsbygge är viktigt.
– Ja, det är min skyldighet att vara informerad, från toppen men också från lägre nivåer. Ibland nås jag inte av nödvändig information, det krävs engagemang och arbete för att bli informerad – och för att informera vidare ut i ditt samhälle, säger han.

Joseph Ssenyongas uppgift är inte helt okomplicerad, han är under press från sina överordnade och från folket i samhället för vilka han förväntas erbjuda de bästa möjligheterna.
– Jag måste skapa en balans, se till mina prioriteringar ligger på de viktigaste frågorna. Jag måste följa det som är nytt på regeringsnivå så att de beslut som tas kommer ut till de människor som det berör. Och jag behöver till exempel följa media för att få den stora bilden av vad som händer i landet.

Vad motiverar dig i ditt arbete?
– Jag försöker göra skillnad för människorna i mitt samhälle för att få dem att känna sig hemma.
Uppenbarligen gör Joseph Ssenyonga ett bra jobb. I juli blev han inbjuden av ICLD att delta i ett seminarium under politikerveckan i Almedalen. Han delade då sin syn på hur man skapar en inkluderande stad för flyktingar, och han lärde sig från de andra på seminariet.
 Nu kan han återvända till Uganda med sin nya kunskap.
– Om du inte är informerad, hur ska du leda folket, säger han?
 
Vad skulle du säga är de viktigaste utmaningarna i ditt arbete just nu?
– Att se till att informationsflödet från översta beslutsnivå kommuniceras ner i organisationen. Och därifrån ut till alla ledare på olika nivåer i samhället. Det finns ett mycket stort gap mellan olika regeringsnivåer, det är som ett vakuum.
– I kommunen jag kommer ifrån är man inte helt uppdaterad, och det är en mycket viktig fråga för administrationen. Till exempel behöver de informeras och engagera sig för att göra en budget för arbetet med flyktingarna. Det här är det viktigaste kallet för mig – att överbrygga informationsklyftan.

Litar människor på att din regering gör rätt saker?
– En del av samhället litar på regeringen, en del gör det inte. Och allt beror på den här luckan i informationsflödet, det är därför viktigt för mig att överbrygga denna lucka. Min plan är att bjuda in ledare på olika nivåer så att vi bättre kan hantera frågor om flyktingar.

Vad tycker du om arbetet ICLD gör?
– De gör ett stort jobb. Ett bjuda in mig gav mig tillgång till människors erfarenheter och kunskap och öppnade möjligheter att arbeta hand i hand med kommuner i Sverige. Jag förväntar mig att vi kommer att få några konkreta exempel på partnerskap efter detta seminarium.