ICLD

Local Leaders - Capacitating Local Politicians in Zimbabwe

Utbildningsprogrammet “Local Leaders- Capacitating Local Politicians in Zimbabwe” ska ge de lokala myndigheterna möjlighet att ge sina medborgare god kvalitet, rättvisa tjänster och minskad fattigdom. Detta uppnås genom att utbilda team från Zimbabwiska kommuner bestående av en ledande tjänsteman och en vald ledamot. Teamet utvecklar sina ledarskapsförmågor och genomför under utbildningen ett gemensamt projekt syftande mot att uppnå målen för hållbar utveckling.
Utbildningsprogrammet förutsätter att förbättrad kapacitet hos lokala tjänstemän och ledande folkvalda politiker vilka exponeras för god praxis från både Sverige och Zimbabwe, gör dem mer effektiva i sitt arbete att tillhandahålla tjänster till sina invånare. Detta 18-månadersprogram kommer att äga rum i Zimbabwe och i Sverige.

Att gå ITP Vanliga frågor om ITP Programmen Ansök Kommunbesök för deltagarna