Kommuner i Guatemala

Vi fortsätter vårt engagemang att bygga kommunala partnerskap för jämställdhet, och vår senaste resa till Guatemala har fört oss närmare flera kommuner och områden som utmärkt sig genom sin starka politiska efterfrågan för demokrati och engagemang för kvinnors och ursprungsbefolkningars rättigheter. 

Totonicapan 

Ett av dessa områden är Totonicapan, där det under förra årets politiska demokratimanifestationer tydligt framgick ett imponerande engagemang för jämställdhet. Den kommunala nivån har en stark förankring i civilsamhället, där det pågår en aktiv kamp för kvinnors och urfolkens rättigheter. Genom att utveckla en omfattande policy för genusfrågor och genom att aktivt stödja kvinnors politiska representation, har man tagit viktiga steg mot en mer jämställd samhällsstruktur. Dessutom präglas kommunen av en stark organisering i lokalsamhällen, där kvinnor inte bara deltar utan också väljs till ledande positioner. Institutioner som Direccion de la Mujer Indígena och nätverket Red de Mujeres spelar en betydande roll för att minska våld mot kvinnor och främja kvinnors självbestämmande.

San Juan La Laguna

San Juan La Laguna, en idyllisk kommun vid Atitlansjön, har länge varit känd för sin rika kulturella mångfald och sitt aktiva arbete för att stärka kvinnors rättigheter. Genom olika program och initiativ har man arbetat för att öka kvinnors deltagande i samhällsfrågor och strävat efter att förbättra deras inflytande. Trots dessa ansträngningar står kommunen inför utmaningar när det gäller att säkerställa inkludering och jämställdhet, särskilt i fråga om tillgång till utbildning och ekonomiska möjligheter för kvinnor i ursprungssamhällena runt Atitlansjön.

Panajachel

Panajachel, belägen vid Atitlansjön, har länge varit en populär turistdestination, men står ändå inför allvarliga samhällsutmaningar såsom tonårsgraviditeter, våld mot kvinnor och en bristande kvinnlig representation i kommunpolitiken. För att möta dessa utmaningar har man utvecklat policys och initiativ för att främja jämställdhet och skapa fler möjligheter för kvinnor. Genom konkreta projekt strävar man efter att skapa en mer rättvis och inkluderande samhällsstruktur. 

San Pedro La Laguna

San Pedro La Laguna, en mindre kommun vid Atitlansjön, skiljer sig genom att ha den enda kvinnliga borgmästaren som representerar urfolket i hela landet. Kommunen har fokus på ungdomsengagemang och demokrati och strävar efter att skapa fler arbetstillfällen och möjligheter för unga, med särskild uppmärksamhet på de könsspecifika konsekvenserna av migration. Genom att ge unga verktyg att påverka sin kommun och skapa förutsättningar för dem att stanna kvar, arbetar man mot en mer hållbar framtid.

Sacatepéquez

Sacatepéquez är en mångsidig kommun som ligger i Guatemalas centrala högland och kännetecknas av sin rika historia och kultur. Kommunen är hem för en betydande andel av Guatemalas urfolksbefolkning och präglas av en mångfald av etniska grupper och traditioner. Här finns många historiska platser och monument som vittnar om kommunens rika arv. Sacatepéquez är också känt för sin vackra natur och sina imponerande landskap, inklusive vulkaner, berg och frodiga dalar. Kommunen står inför utmaningar relaterade till ojämlikhet och tillgång till resurser. Genom att främja jämställdhet och ta itu med frågor som genusbaserat våld och ungdomsfrågor, strävar man efter att skapa en mer inkluderande samhällsutveckling. Partnerskap med svenska kommuner kan bidra till att förstärka initiativen och skapa en rättvisare och mer jämlik miljö för invånarna.

Guatemala City

Guatemala city, även känd som Ciudad de Guatemala, är landets huvudstad och ekonomiska centrum. Kommunen är den största staden i Guatemala och präglas av sin mångfald av kulturer och traditioner. Här finns många historiska platser och monument. Guatemala City är också hem för en betydande andel av landets affärsverksamhet och handel, med många företag och organisationer som är baserade här. Staden står inför de utmaningar som följer med urbanisering och befolkningstäthet. Kommunen har aktivt arbetat med gender mainstreaming och söker nu fördjupa sitt arbete inom områden som GBV, ungdomsfrågor, tonårsgraviditeter samt ekonomiskt företagande med fokus på kvinnor. Att skapa strategier för att hantera dessa utmaningar och främja inkludering är avgörande för att bygga en stad där alla invånare har lika möjligheter och rättigheter.

Antigua

Antigua är en historisk kommun som ligger i Guatemalas centrala högland. Kommunen är en av de mest populära turistdestinationerna i Guatemala och lockar besökare från hela världen med sin charmiga atmosfär och rika kulturarv. Antigua har som målsättning att bekämpa våld och diskriminering mot kvinnor och främja deras ekonomiska självständighet och trygghet. Genom att erbjuda trygga boenden för våldsutsatta kvinnor och integrera demokratiska processer där kvinnor har större inflytande, strävar man efter att skapa en mer jämställd och inkluderande samhällsstruktur.

Sök partnerskap

ICLD fortsätter att identifiera dessa kommuner och regioner i Guatemala och söker svenska kommuner som är redo att delta i partnerskap för att stärka deras initiativ och skapa en mer jämställd och inkluderande framtid.