Kommuner i Colombia

ICLD fortsätter sitt engagemang för att skapa kommunala partnerskap för jämställdhet och inkludering. Nyligen har vi genomfört resor till både Guatemala och Colombia för att utforska möjligheterna till partnerskap med svenska kommuner. Dessa partnerskap kommer att ingå i ICLD:s nätverk för jämställdhet, där målet är att främja jämlikhet och inkludering. Under vårt besök i Colombia har vii träffat olika regioner med unika behov och intressen för att främja jämställdhet och inkludering i deras lokala samhällen. 

Puerto Nariño

Puerto Nariño, beläget i den colombianska Amazonas-regionen, står som en unik stad inom hållbar turism och söker nu en svensk partner för att utveckla och främja inkluderande och hållbar turism. Staden är en föregångare inom hållbar utveckling genom att aktivt använda sig av kunskapen från sina ursprungsbefolkningar för att skapa utveckling för sina invånare. Genom att vara helt bilfri och huvudsakligen bebodd av olika ursprungsbefolkningar integrerar Puerto Nariño turism på ett sätt som gynnar hela samhället. 

Målet är att göra turismen rättvis och inkluderande för alla de 22 ursprungssamhällena som utgör staden. Enligt Alexis Damansi Silva, chef för etniska frågor och medlem av Ticuna-gruppen, strävar staden efter att etablera 22 autentiska upplevelser för turismen, en för varje ursprungssamhälle, för att säkerställa en mer inkluderande utveckling. Samtidigt vill de upprätthålla fred med naturen. 

Region Amazonas

ICLD har utforskat möjligheterna till samarbete med Leticia i Region Amazonas. Regionen visade ett starkt intresse för att adressera hälsofrågor, särskilt de som påverkar ursprungskvinnor. Ambitionen är att skapa ett inkluderande hälso-system för urfolk och kvinnor, där utmaningarna relaterade till tillgång och rättigheter till hälsa diskuteras och hanteras. 

Popayan

Popayan, även kallad La Ciudad Blanca, är en stad som rymmer en mångfald av etniska grupper. Med en befolkning på 318 000 invånare har Popayan uttryckt intresse för att samarbeta kring etniska minoriteter och att utveckla jämställdhetsfrågor med ett intersektionellt perspektiv. Kommunen står inför utmaningen att hantera ojämlikhet och skapa lika möjligheter för alla sina invånare. 

Florida

Florida Valle, en mindre kommun belägen i departementet Valle del Cauca i sydvästra Colombia, är engagerad i fredsarbete och strävar efter att införliva jämställdhetsperspektiv i detta arbete. Med en befolkning på cirka 80 000 invånare söker de hållbara lösningar för fred och utveckling. Florida står inför utmaningar relaterade till att integrera jämställdhet i fredsprocesser och främja jämställdhet som en grundläggande del av samhällsutvecklingen. 

Santander de Quilichau

Santander de Quilichau, en annan PEDT-kommun i Cauca-regionen, delar liknande fokus på fredsarbete och jämställdhet. Med cirka 80 000 invånare söker de partnerskap för att främja jämlikhet och hållbarhet. Kommunen står inför utmaningar relaterade till att integrera hållbarhetsmål och säkerställa en rättvis och inkluderande utveckling. 

Cali

Cali, en av de större städerna i Colombia, känt för sitt behagliga klimat strävar efter att integrera jämställdhetsperspektiv i urban planering. Med sina två miljoner invånare står staden inför utmaningen att skapa en mer inkluderande och jämställd stadsplanering. Partnerskapet med svenska kommuner kan bidra till att dela erfarenheter och skapa strategier för att hantera dessa utmaningar. 

Cajica

Cajica, en mindre kommun utanför Bogotá, har genomgått snabb urbanisering under de senaste decennierna. Med en kvinnlig borgmästare i spetsen är kommunen engagerad i att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv för att lyfta och engagera unga. Utmaningarna relaterade till snabb urbanisering och att säkerställa att unga kvinnor har lika möjligheter som unga män är centralt i deras jämställdhetsarbete. 

ICLD uppmanar svenska kommuner att vara en del av dessa spännande partnerskap och tillsammans skapa positiva förändringar för hållbarhet, jämlikhet och inkludering i lokala samhällen. Genom att dela erfarenheter och resurser kan vi gemensamt bygga en värld av samarbete och förändring. Uppdatera era sociala medier och hjälp till att sprida informationen för att locka fler svenska kommuner att delta i detta givande program. Vi ser fram emot att skapa en värld av samarbete och förändring tillsammans