Redovisning

Projektmedlen betalas alltid ut i efterskott, när projektet har del- eller slutredovisats. Rapporterna ska innehålla en ekonomisk redovisning som även skickas på mejl i excelformat till partnership@icld.se. Det är viktigt att budgetposterna följer den budget ni fick som bilaga till beslutet. Datumet för redovisning finns i beslutet som skickats ut i samband med beviljande av förberedelsefas, projekt eller ledning och samordning.

Redovisningar görs nu digitalt på Mina Sidor.

Redovisningsmallar

Förberedelse

Projekt

Styrgrupp

Utveckling/breddning

Spridning

Blanketter på engelska finner ni HÄR!

Tidigare anvisningar för revisorer. Giltig t o m 2021-12-31

Revisorsinstruktioner fr o m 2022-01-01

Budgetriktlinjer

Blankett för budget och redovisning av löner (endast om ni ansökt innan juli 2018)

Blankett för redovisning av löner (för alla)

ICLD kommer att granska revisionsintyget utifrån följande mall:

Checklista KP-Revision

Dokument för godkännande av redovisning som görs i Mina sidor