Redovisning

Projektmedlen betalas alltid ut i efterskott, när projektet har del- eller slutredovisats.Det är viktigt att budgetposterna följer den budget ni fick som bilaga till beslutet. Datumet för redovisning finns i beslutet som skickats ut i samband med beviljande av förberedelsefas, projekt eller ledning och samordning.

Redovisningar görs nu digitalt på Mina Sidor.

OBS! På grund av att ICLD står inför ett byte av ärendehanteringssystem kommer vi inte ha möjlighet att hantera redovisningar som inkommer senare är 2023-03-01 förrän det nya systemet är på plats, preliminärt i april. Viktigt att notera är att det nya systemet också har en ny redovisningsblankett och att ni som ska redovisa efter 2023-03-09 kommer att använda denna nya blankett för redovisning även av ärenden som är ansökta i det gamla systemet. Blanketten kommer att publiceras på hemsidan så snart som möjligt, men senast i slutet av mars. Har ni frågor så är ni varmt välkomna att höra av er till partnership@icld.se så hjälper vi er!

Redovisningsmallar (kan endast användas för redovisningar som skickas in kompletta till ICLD senast 2023-03-09)

Förberedelse

Projekt

Styrgrupp

Utveckling/breddning

Spridning

Blanketter på engelska finner ni HÄR!

Revisorsinstruktioner fr o m 2022-01-01

Blankett för budget och redovisning av löner (endast om ni ansökt innan juli 2018)

Blankett för redovisning av löner (för alla)

ICLD kommer att granska revisionsintyget utifrån följande mall:

Checklista KP-Revision

Dokument för godkännande av redovisning som görs i Mina sidor