Redovisning

Projektmedlen betalas alltid ut i efterskott, när projektet har del- eller slutredovisats. Rapporterna ska innehålla en ekonomisk redovisning som även skickas på mejl i excelformat till partnership@icld.se. Det är viktigt att budgetposterna följer den budget ni fick som bilaga till beslutet. Datumet för redovisning finns i beslutet som skickats ut i samband med beviljande av förberedelsefas, projekt eller ledning och samordning.

Redovisningar görs nu digitalt på Mina Sidor.

Redovisningsmallar

Förberedelse

Projekt

Styrgrupp

Utveckling/breddning

Spridning

Blanketter på engelska finner ni HÄR!

Anvisningar för revisorer

Budgetriktlinjer

Blankett för budget och redovisning av löner (endast om ni ansökt innan juli 2018)

Blankett för redovisning av löner (för alla)

ICLD kommer att granska revisionsintyget utifrån följande mall:

Checklista KP-Revision

Dokument för godkännande av redovisning som görs i Mina sidor