Redovisning kommunala partnerskap

Redovisning av kommunalt partnerskap görs alltid digitalt via “Mina sidor” under fliken Rapporter. Där kan du också se dina kommande redovisningsdatum.

Under respektive kategori nedan kan du se vilka frågor du kommer behöva besvara i den digitala redovisningen.

Från och med 2023 har ICLD nya ansökningsblanketter. På grund av detta bygger redovisningar från maj 2023 på frågor anpassade efter de nya ansökningsblanketterna och kan därför upplevas som svåra att besvara för er som sökt innan 2023. Därför finns stöddokument med mer information eller förklaringar som hjälper dig att besvara frågorna i Projekt och Styrgrupp

Oavsett kategori behöver en revisor granska er redovisning. Revisorsintyget ska laddas upp i redovisningen. Här finns Revisorsinstruktionen.

Er kommunpartner ska intyga att de läst och står bakom det som står i redovisningen genom att signera Document of approval of annual report som laddas upp i redovisningen.

Förberedelse

Projekt

Styrgrupp

Breddning

Spridning