Nätverk för Mänskliga rättigheter, omgång 2

Demokratin och mänskliga rättigheter står inför stora utmaningar runt om i världen. Alltfler kommuner och regioner är medvetna om den viktiga roll de spelar i att främja och säkra respekten för sin medborgares mänskliga rättigheter.

ICLD:s nätverk för mänskliga rättigheter är en del av det kommunala partnerskapsprogrammet. Nätverket länkar samman och stödjer kommuner och regioner som har åtagit sig att stärka sitt systematiska arbete med mänskliga rättighetsfrågor lokalt, med FN:s Agenda 2030 som ramverk.

I nätverket har svenska kommuner blivit ”matchade” med en motsvarighet från  SydafrikaBotswana, Zimbabwe eller Zambia. Tillsammans utformar de projekt kopplat till mänskliga rättigheter, exempelvis frågor om barns rättigheter och ungas inflytande i demokratiska beslutsprocesser.

Universitet spelar en viktig roll i att ge nätverken senaste forskningsrön. Lokala universitet kommer därför erbjuda expertis och bedriva forskning om lokala förändringsprocesser. Därtill kan universitet komma att ingå i nätverket och i vissa fall enskilda partnerskap.

Deltagande personal och förtroendevalda i de internationella partnerkommunerna erbjuds även att delta i ICLD:s Internationella utbildningsprogram ITPs.

Tidsram: 2022- 2025
Länder: Sydafrika, Zambia, Zimbabwe, Botswana

Partnerskap i nätverket

Ekerö och Cape Agulhas

Sydafrika

Tema: Medborgardialog och kommunalt samarbete med civilsamhället.

Falkenberg, Sundays River Valley och Sarah Baartman district

Sydafrika

Tema: Segregation, Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande.

Håbo, Livingstone och Victoria Falls

Zambia/Zimbabwe

Tema: Barn och ungas rättigheter och inflytande.

Valdemarsvik, Palapye och Central district

Botswana

Tema: Öka ungas delaktighet och demokratiska inflytande.

Haparanda och Solwezi

Zambia

Tema: Öka kvinnors och ungas möjligheter och delaktighet.

Voices from the network

What local political representatives and local government staff are saying

This partnership will allow us to strengthen our gender equality work and become even better at including Kungsör’s children and young people our municipality.

Mikael Peterson
Mayor of Kungsör

Through this network, Ovanåker will get the opportunity to work together with some other Swedish municipalities and some municipalities in Southern Africa to together develop local democracy and work with human rights.

Håkan Englund
Mayor of Ovanåker

By gaining access to experts and research in the project, we hope to be able to work more strategically to include young people in Kungsör.

Josephine Härdin
Coordinator, Kungsör