Nätverk för Mänskliga Rättigheter

Demokratin och mänskliga rättigheter står inför stora utmaningar runt om i världen. Alltfler kommuner och regioner har blivit mer medvetna om den viktiga roll de spelar i att främja och säkra respekten för medborgares mänskliga rättigheter.  ICLDs nätverk för Mänskliga rättigheter är en del av det Kommunala Partnerskapsprogrammet. Nätverket länkar samman och stödjer kommuner och regioner som har åtagit sig att stärka sitt systematiska arbete med mänskliga rättighetsfrågor lokalt, med FN: s Agenda 2030 som ramverk.

I nätverket har svenska kommuner blivit ihopparade med en partner från Sydafrika, Botswana eller Zambia. Tillsammans utformar de projekt sammankopplat med mänskliga rättigheter, till exempel tillgänglighetsfrågor, jämställdhet, ungas inkludering och barnrättsperspektiv.

Universitet spelar en viktig roll i att delge nätverken senaste forskningsrön. Lokala universitet kommer därför tillhandahålla expertis och bedriva forskning om lokala förändringsprocesser. Därtill kan universitet komma att ingå i nätverket och i vissa fall enskilda partnerskap.

Deltagande personal i nätverket erbjuds även att delta i våra Internationella utbildningsprogram, ITPs, (eng. International Training Programmes)

Så fungerar nätverket för mänskliga rättigheter

Timeframe: 2021- 2024
Länder: Sverige, Botswana, Sydafrika, Zambia

Partnerskap i nätverket

Falu Kommun-

Mogale Kommun

Sydafrika

Område: Ungas delaktighet

Kungsör Kommun- Rufunsa Town council

Zambia

Område: Barns rättigheter

Ovanåker Kommun- Overstrand Kommun

Sydafrika

Område: Delaktighet och miljö/klimat

Lund kommun- Francistown City Council

Botswana

Område: Jämställdhet

Bollnäs Kommun-

Lobatse Town Council

Botswana

Område: Kulturarv

Piteå municipality – Chinsali Town Council

Zambia

Område: Jämställdhet


Mer om MR och kommande evenemangRöster från nätverket

Vad tänker svenska kommunpolitiker och tjänstepersoner om nätverket?

Den här satsningen gör att vi kan stärka vårt jämställdhetsarbete och bli ännu bättre på att inkludera Kungsörs barn och unga i kommunens arbete.

avatar

Mikael Peterson

Kommunstyrelsens ordförande Kungsör

Vi vill lära mera av andra sätt att samverka med engagerade medborgare, lokala organisationer och företag. Vi står ju alla mitt uppe i omställningen till ett mera hållbart samhälle.

avatar

Jan Annerstedt

Politiker, Lund

Genom nätverket får Ovanåker möjligheten jobba tillsammans med andra svenska kommuner och kommuner i Södra Afrika för att tillsammans utveckla den lokala demokratin och arbetet med mänskliga rättigheter.

avatar

Håkan Englund

Kommunstyrelsens ordförande Ovanåker

Genom att få in ett nätverk av svenska kommuner och forskning i projektet vill vi kunna öka kunskapen om hur man kan arbeta lokalt med unga, vilket kommer kunna komma till nytta för många andra kommuner också.

avatar

Karin Perers

Koordinator, Falun

Det känns förväntansfullt att samarbeta med Lobatse, en kommun som precis som vår har ett rikt kulturarv. Vår ambition är att engagera barn och unga i våra kulturarv och främja ett socialt förvaltarskap från unga.

avatar

Kristoffer Lindberg

Politiker, Bollnäs

Genom att få tillgång till experter och forskning i projektet hoppas vi kunna lyfta blicken och arbeta mer strategiskt med att öka jämlikheten och inkludera unga i Kungsör.

avatar

Josephine Härdin

Coordinator, Kungsör