FAQ och Kontakt

Vem kan ansöka?
Kommuner, Landsting, Regioner och regionala Kommunalförbund i Sverige kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de samarbetsländer som finns listade: 
Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Vilka partnerskap är aktiva inom programmet idag?
Här finns en förteckning av alla aktiva partnerskap sorterade efter samarbetsland.
Klicka här för att se en karta över samtliga kommuner och regioner i Sverige aktiva med ett kommunalt partnerskap.

Information om alla partnerskap genom tiderna – sökbart genom land/svensk kommun och/eller ämneskategori hittar du här.

Hur inleder vi ett Kommunalt Partnerskap?
Ni måste själva hitta en partner att ansöka tillsammans med. I dagsläget matchar ICLD inte partners.
När ni funnit en partner och är redo för att ansöka ber vi er att noga läsa igenom informationen på sidan Så här ansöker ni.

Hur hittar vi en partner?
Om ni är en svensk kommun, region, ett landsting eller ett kommunalförbund hittar ni här alla internationella partners som söker en svensk partner. Se gärna efter om det finns någon passande partner för er och kontakta oss via partnership@icld.se om ni vill ha direktkontakt med kommunerna. 

När är nästa ansökningsomgång?
Två ansökningsomgångar genomförs varje år:
Från den 15 februari till den 15 mars
Från den 15 september till den 15 oktober

Var hittar jag mer information om vad andra verksamma gör inom det Kommunala Partnerskapsprogramet?

Ta en titt på vår Världskarta för mer information om vad de olika kommunala partnerskapen arbetar med.

Vårt partnerskap är i behov av tolk, vad är det som gäller för tolktjänster?
Att parterna förstår varandra fullt ut är otroligt viktigt i ett partnerskap. Användning av professionella tolkar och översättare vid behov är därför uppmuntrat. I dokumentet Guidelines for Interpretation hittar ni information om vad som gäller vid tolkanvändning och vid behov av översättning, vilka arvoden för tolk ICLD kan ersätta samt information om t.ex. hur ni kan använda tolkresursen på ett effektivt och bra vis! Dokumentet finns i dagsläget bara på engelska.

Hittar du inte ett svar på din fråga? 
Kontakta KP-teamet direkt på e-post: partnership@icld.se
Vi hjälper dig gärna!