Vanliga frågor om ITP

Vad kostar det att gå ITP?

ICLD täcker följande kostnader under utbildningen:

  • Deltagaravgift och utbildningsmaterial.
  • Resor till och från workshops och Sverige. Kostnader för kost och logi under workhops och tiden i Sverige.
  • Försäkring för deltagare när de befinner sig utanför sitt hemland i samband med utbildningen.
  • Notera att from den 1 januari 2020, betalar inte ICLD per diem till deltagande i workshops som äger rum utanför Sverige. Se vår per diem policy

Vilka länder kan söka till programmen?

Varje program har olika förutsättningar. Använd följande sökfunktion för att söka landspecifikt.

Måste jag kunna engelska?

Deltagarna förväntas kunna skriva, diskutera och göra presentationer på engelska och behöver därför ha god kunskap i språket.

Hur ansöker jag?

Ansökan ska vara inlämnad innan ansökningstiden har gått ut och göras online
här. Där hittar du också information om vad som ska skickas med ansökan. När du väl är antagen och du och handledaren från din organisation har bekräftat att du ska delta i programmet får du ett brev med all information du behöver. Utbildningen kräver att du är vid god hälsa och kapabel till heltidsarbete. ICLD arbetar utifrån en antidiskrimineringspolicy och alla utbildningstillfällen är öppna för alla oavsett funktionsförmåga. Låt oss veta om du har någon funktionsnedsättning, så att vi kan lösa de praktiska frågorna kring det.

Kan jag ta med någon från min familj på utbildningstillfällena?

Nej, familjemedlemmar kan inte följa med på utbildningen.