Programmen

Målet med samtliga Internationella utbildningsprogram är att bekämpa fattigdom med hjälp av lokal demokrati. De vänder sig i de flesta fall till beslutsfattare och tjänstepersoner i utvecklingsländer, både inom offentlig förvaltning, näringsliv och ideell sektor. 

Varje Internationellt utbildningsprogram har en broschyr med all information som behövs för att kunna söka dem. Programmen har olika inriktning och har olika målgrupper. Ta er tid att titta runt bland broschyrerna för att hitta det program som passar just er och er organisation.

Bakom de engelska titlarna nedan finns svensk kortfattad beskrivning av respektive program. Där finns också länk till varje programs mer utförliga programbroschyr. Dessa är på engelska.