Programmen

Målet med samtliga Internationella utbildningsprogram är att bekämpa fattigdom med hjälp av lokal demokrati. De vänder sig i de flesta fall till beslutsfattare och tjänstepersoner i utvecklingsländer, både inom offentlig förvaltning, näringsliv och ideell sektor. 

Programmen har olika inriktning och har olika målgrupper. All information om programmen är på engelska