Kommunbesök för deltagarna

Vill din kommun prova på internationellt utbyte på kommunal nivå och få inspiration från människor från andra delar av världen?

Varje år kommer flera internationella utbildningsgrupper på Sverigebesök. Varje grupp består av ca 25 personer. Grupperna gör ett antal studiebesök där alla deltagare tillsammans besöker en kommun eller verksamhet. Flera utbildningar har dessutom tvådagars praktik där team om två till fyra personer besöker tjänsteperson/kollegor i svenska kommuner.

Det senaste året tog 20 svenska kommuner emot den typen av praktiserande deltagare i grupper om två till fyra personer på tvådagars besök. Under en sådan kortare praktik visar er kommun upp ert dagliga arbete, kanske några specifika kommunala verksamheter som relaterar till deltagarnas arbetsområde samt diskuterar med besökarna hur båda parter arbetar med olika typer av utmaningar. För svenska kommuner är tvådagarsbesöket en möjlighet att lära sig från kollegor med liknande uppdrag i andra länder och även få inspiration till kommunens arbete med Agenda 2030. Här kan du läsa mer om kortare kommunpraktik.

ICLD står för samtliga kostnader i samband med besöket. Är ni intresserade av att ta emot några av våra deltagare på kortare kommunpraktik? Eller vill ni stå värd för ett helgruppsbesök? Kontakta erika.berglin@icld.se