Att gå ITP

Varför ITP?

Att delta i ett Internationellt utbildningsprogram (ITP) ger deltagarna möjlighet att ta del av svenska erfarenheter, modeller och spetskompetens. Samtidigt får de genom varandra och genom programmens upplägg ta del av erfarenheter från andra utvecklingsländer.

Det kräver en aktiv medverkan från alla deltagare. Det är deltagarna, programledningen och de andra medverkande, som tillsammans bygger de internationella utbildningsprogrammen. Det är därför det är så viktigt att alla aktivt delar med sig av de kunskaper och erfarenheter de har.

Vilka kan gå ITP?

De internationella utbildningsprogrammen är till för beslutsfattare och tjänstepersoner i utvecklingsländer som är verksamma inom offentlig förvaltning. Även personer från näringslivet och frivilligorganisationer kan vara aktuella som deltagare i ICLD:s utbildningsprogram, i de fall där de kan anses bidra till främjandet av demokratiarbetet på lokal nivå i det aktuella landet.

Bland de cirka 25 deltagare som antas till varje program finns det ofta en stor variation. De kan arbeta på helt olika nivåer i den offentliga förvaltningen. Men de har alla det gemensamt att de utgör nyckelpersoner i sina organisationer.

Målet i antagningsprocessen är att hitta en balans mellan att det å ena sidan bör vara en dynamisk mix av deltagare, och att det å andra sidan kan finnas fördelar med att flera av deltagarna kommer från samma organisation.

Vanliga frågor om ITP

Vad kostar det att gå ITP?

ICLD täcker följande kostnader under utbildningen:

  • Deltagaravgift och utbildningsmaterial.
  • Resor till och från workshops och Sverige. Kostnader för kost och logi under workhops och tiden i Sverige.
  • Försäkring för deltagare när de befinner sig utanför sitt hemland i samband med utbildningen.
  • Notera att from den 1 januari 2020, betalar inte ICLD per diem till deltagande i workshops som äger rum utanför Sverige. Se vår per diem policy

Vilka länder kan söka till programmen?

Varje program har olika förutsättningar. Använd följande sökfunktion för att söka landspecifikt.

Måste jag kunna engelska?

Deltagarna förväntas kunna skriva, diskutera och göra presentationer på engelska och behöver därför ha god kunskap i språket.

Hur ansöker jag?

Ansökan ska göras online. Se varje program för specifik information om ansökningstider etc. Där hittar du också information om vad som ska skickas med ansökan. När du väl är antagen och du och handledaren från din organisation har bekräftat att du ska delta i programmet får du ett brev med all information du behöver. Utbildningen kräver att du är vid god hälsa och kapabel till heltidsarbete. ICLD arbetar utifrån en antidiskrimineringspolicy och alla utbildningstillfällen är öppna för alla oavsett funktionsförmåga. Låt oss veta om du har någon funktionsnedsättning, så att vi kan lösa de praktiska frågorna kring det.

Kan jag ta med någon från min familj på utbildningstillfällena?

Nej, familjemedlemmar kan inte följa med på utbildningen.