Samarbetsland: Nordmakedonien

Förändringsagenter med sikte på mänskliga rättigheter

Programmet heter ”Local Governance with a rights based approach” och deltagarna kommer från Georgien, Kosovo, Makedonien, Ukraina och Serbien.

Utbildningens huvudsakliga mål är att bidra till pågående och nya reformer och förändringsprocesser för att uppnå samhällsekonomisk utveckling genom att stärka kapaciteten hos tjänstepersoner som är anställda på kommuner och som deltar i utbildningen.

Majoriteten av de rättigheter som nationer förpliktigar sig att upprätthålla, förverkligas på de lokala nivåerna, det vill säga i kommuner, landsting och regioner. Till exempel rent praktiskt inom sjukvård, utbildning, avfallshantering och social välfärd. Det gör kommuner till viktiga ansvarsbärare när det gäller mänskliga rättigheter.

Under utbildningens gång, som pågår i 18 månader, arbetar deltagarna med förändringsprojekt på hemmaplan som handlar om ökat inflytande och deltagande för fler grupper i samhället inom områden som stadsplanering, byggprocesser, miljöfrågor och jämställdhetsplanering till exempel.

Under utbildningen får deltagarna ta del av svenska erfarenheter, besöka kollegor i svenska kommuner, göra studiebesök och delta i workshops och inte minst byta erfarenheter med varandra och utöka sitt nätverk.

The Politics of Pseudoactions – Local Governance and Gender Policy Implementation in the Western Balkans

Successful implementation is often pointed out as a missing prerequisite in the attainment of gender equality goals. Only rarely, however, are gender policy implementation processes subjected to systematic study. This paper analyses the local-level implementation of national gender equality policies in three countries of the Western Balkans region (Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Serbia), examining the extent to which the implementation work may have failed and the reasons behind the failures noted.

Full research report

Typ av publikation
Research Reports
Projektområde
Inclusive leadership and governance
Globala mål
5 - Jämställdhet
Tema
Gender Equality
Etiketter
equality, Gender,

Demokratier behöver starka kvinnor

Som en del av det 18 månader långa utbildningsprogrammet träffades 23 internationella toppolitiker i Sverige under två veckor. De tog del av föreläsningar, workshops, studiebesök och gjorde Kommun- eller landstingspraktik hos svenska kollegor. Tack vare ett nära samarbete med SKL är 15 svenska toppolitiker mentorer i ledarprogrammet. Samarbetet stärker ledarskapet både för deltagare och mentorer och bidrar även till att öka jämställdheten eftersom det ger stöd till kvinnor i ledande positioner och skapar förebilder. 

Den första veckan när deltagarna var på plats i Visby innehåller programmet ett besök hos landshövding Cecilia Schelin Seidegård och ett studiebesök på Region Gotland.

De 23 deltagarna från 12 av ICLD:s samarbetsländer antogs i våras till den fjärde omgången av ICLD:s program ”Local Political Leders – Capacitating Women in Politics”. Deltagarna kommer från Indien, Indonesien, Kenya, Makedonien, Namibia, Serbien, Sydafrika, Tanzania, Turkiet, Uganda, Ukraina och Zambia. I april 2016 inleddes utbildningen med workshops i Kisumu, Kenya, för de afrikanska och asiatiska deltagarna samt i maj i Belgrad, Serbien, för deltagarna från östra Europa. 


— Programmet spelar en viktig roll för ökad jämställdhet i de lokala politiska församlingarna internationellt. Demokratier behöver starka kvinnor. Svenska politiska församlingar är de mest jämställda i världen, med 38 procent av kommunstyrelseordföranden som är kvinnor. Det globala genomsnittet är 9 procent toppolitiker som är kvinnor på lokal nivå, säger programansvarig Kristin Ekström, ICLD.

Syftet med utbildningens vistelse i Sverige under oktober var att deltagarna skulle stärkas i sitt politiska ledarskap, genom att få en inblick i folkvalda kvinnors verklighet i Sverige, varvat med föreläsningar och workshops. Den andra veckan, den 24-28 oktober, började med en workshop i Stockholm som arrangerades tillsammans med Lena Lindgren på SKL. Där mötte deltagarna också sina mentorer, som också stod värdar för besöken i en kommun eller ett landsting och dit deltagarna följde med sin värd den 25-27 oktober.

En av mentorerna är Agneta Blom, kommunfullmäktigeordförande i Örebro med 14 års erfarenhet i politiken. 

— Jag är verkligen imponerad av allt engagemang hos dessa kvinnor. Många av dem är i ledande positioner och de försöker inspirera andra kvinnor. Jag kan se att vi har en hel del gemensamt och att vi kan verkligen bidra till varandras utveckling som ledare i hållbara lokala demokratier, säger Agneta Blom.

Human Rights Based Approach

The overall goal of the training is to strengthen the municipalities’ capacity and contribute to the ongoing and new change management processes designed to achieve socioeconomic development. The goal is also to strengthen the institutional capacity and the integration of a rights based thinking at local level and in the municipal service.

The following countries are eligible for the programme: Albania, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo, North Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Turkey, Ukraine.

The programme period: 2022-2023.

Participants should be politicians, officials from municipal or regional councils/administrations and representatives from civil society organizations that cooperate with the local or regional administration in the field of local democracy, decentralization, human rights and good governance.

Democracy through Theatre

The project Democracy Through Theatre (henceforth referred to as DTT) levels at a reciprocal exchange of experiences, a competence progress and a deepened knowledge about human rights, democracy and equality.

The DTT project will develop forms and methods to strengthen local democracy through initiation and reinforcement of democratic processes for teachers, principals, educationalists, youth at the Rajko Zinzifov – Albanian-Macedonian language school in the municipality of Cair, with the positive example of the youth delegation in Botkyrka.

The DTT project has chosen theatre as its effective method of working. To reach the desired results, the project collaborates with a group of educationalists specialised in theatre at the Children’s Theatre Centre in Cair and with educationalists at the department of culture at the municipality of Botkyrka.

The DTT is a one-year project (2010-2011) and involves extensive travelling for the participants for field trips and in order to attend seminars and workshops.

The purpose of the DTT project is to:

 • create an equivalent in Cair to the youth delegation in Botkyrka
 • broaden and deepen the knowledge about democracy and equality
 • create long-lasting relationships between the participating parties
 • create a digital forum for youth questions.
Projektområde
Inclusive leadership and governance
Svensk partner
Botkyrka kommun
Internationell partner
Municipality of Cair

The many faces of the district

Overall Objective: To enhance and deepen knowledge about human rights, democracy, equality and interculturality.

In order to achieve this, the project will develop forms and methods to increase the influence that young people, and in particular girls, regardless of social, ethnic or religious background, can exert on local democracy in relation to physical planning. Democratic processes will be initiated and improved within the project. Knowledge and understanding of the history of the locality will be deepened by involving officers/music teachers/teachers/school leaders/politicians/young people and representatives of the Youth Council in the Municipality of Cair and in the Municipality of Botkyrka.

Project Objective:
Those participating in the project will gain increased knowledge of how, and opportunities, to exert an influence on local decisions in the municipality in respect of the physical environment.

Expected results:

 • Those participating in the project will gain increased knowledge of how they can exert an influence on decisions in the municipality in respect of the physical environment.
 • There is a properly functioning forum for regular meetings between young people and politicians in the respective municipalities that will deal with development issues relating to the physical environment.
 • That there is a special focus in the local community on reports from women and young people concerning a specific district.
 • Cooperation between the municipalities of Botkyrka and Cair is well established.

Indicators:

 • At the evaluation meeting, the participants consider that they gained an increased understanding of how they can exert an influence on decisions in the municipality in respect of the physical environment.
 • There is a forum for regular meetings between young people and politicians in the respective municipalities that deals with development issues relating to physical environment.
 • That the project’s exhibitions reflect in particular the reports from young people and women relating to the district.
 • There are long-term relationships between participating parties.
Projektområde
Inclusive leadership and governance
Svensk partner
Botkyrka kommun
Internationell partner
Cair