Växjö kommuns internationella projektarbete i Sydafrika och Kosovo

Växjö kommun deltar sedan flera år inom tre kommunala partnerskap tillsammans med Sydafrika, Kosovo och Vietnam. Kommunala partnerskap bygger på ömsesidiga och resultatorienterade projektsamarbeten som finansieras via svenska ICLD. De projekt som initieras och genomförs stärker både kommunorganisation och anställda med mål om att bidra till FN:s Agenda 2030 och dess 17 hållbarhetsmål. Läs mer i den publikation som tagits fram liksom de filmer som producerats.