Partnerskap på väg mot ökad lokal demokrati, IQA-rapport 2015

I denna rapport beskrivs, sammanfattas och analyseras de resultat som följts upp genom Internal Quality Assessment, IQA, under 2015 inom programmet Kommunalt partnerskap på Internationellt Centrum för Demokrati, ICLD. 

Uppföljningen har innefattat platsbesök i fem olika partnerskap. Handläggare som arbetar med programmet har intervjuat aktörer i partnerskap mellan kommuner i Sverige och Botswana, Kina, Sydafrika, Tanzania och Vitryssland. 

IQA – Att möta demokratiutveckling på plats