ICLD Årsredovisning 2022

ICLD:s årsredovisning 2022 med tillhörande förvaltningsberättelse beskriver verksamheten generellt och specifikt för 2022.

Publikationen består av två delar där den första delen beskriver verksamheten med ord, siffor, bilder och diagram. Du får här veta mer om vad ICLD är, gör och vill uppnå.

Del två utgörs av förvaltningsberättelsen som djupare beskriver varsamhetens olika delar och uppnådda resultat. Denna del innehåller även resultaträkning och revisionsberättelsen.