Årsredovisning 2020

I en tid när behovet av lokal demokrati är mycket stort drabbas en hel värld av en pandemi som saknar motstycke beträffande spridning och utbredning. Coronaviruset har visat med all tydlighet att vi alla är en del av en gemensam global värld, men också att bekämpning av smitta är lika mycket en lokal angelägenhet som en global.

Så inleds Årsredovisning för 2020, ett år där pandemin påverkat alla, så även ICLD:s verksamhet.

Årsredovisningen innehåller två delar.
Den första delen beskriver ICLD och dess verksamhet samt lyfter fram ett urval av ICLD:s arbete under 2020.

Den andra delen utgörs av en mer genomgående beskrivning av genomförande och resultat under 2020 liksom resultat och balansräkning samt revisionsberättelse.