Publikationer ny

Här hittar du ICLD:s publikationer samt publikationer som har koppling till ICLD. Du söker via dropdown-menyn. Det går att söka via typ av publikation, land, temaområde samt kopplade forskningsprojekt. Om du har problem att hitta någon publikation, kontakta oss via epost: info@icld.se

Nya partnerskapsprojekt beviljade för 10 svenska kommuner och regioner

Tillsammans med en internationell motsvarighet har tre svenska regioner och sju kommuner, beviljats kommunala partnerskapsprojekt…

SDG klubbar leder till stärkt ungdomsdeltagande 

Inom ramen för partnerskapsprojektet “Together Towards Sustainable Development Goals” har tre skolor i Kibaha, Tanzania,…

Fyra nya forskningsutlysningar!

ICLD utlyser 4 nya forskningsprojekt av olika omfattning och stil, med deadline juni – augusti.…

ICLD i siffror och berättelser

Visste du att 130 kommuner (regioner) runt om i världen var aktiva i vår programverksamhet…

ICLD i Almedalen 2024

Under Almedalsveckan erbjuder ICLD panelsamtal med fokus på hur svenska kommuner och regioner stöder och…

Gori stärker ungdomsdemokratin

ICLD:s engagemang med kommunen Gori i Georgien har skapat betydande förändringar för möjligheter till ungas…
  • Typ av publikation

  • Projektområde

  • Samarbetsland

  • Tema

  • Globala mål

  • År

  • Återställ