Ovanåker and Overstrand, South Africa

Ovanåker kommun ska tillsammans med sin partner Overstrand Local Municipality i Södra Afrika utveckla nya sätt att inkludera och delaktiggöra barn och unga. Samarbetet sker i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med olika projekt ihop med varsin partnerkommun på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter.

Nu får Ovanåker möjligheten att jobba tillsammans med några andra svenska kommuner och några kommuner i Södra Afrika för att tillsammans utveckla den lokala demokratin och arbetet med mänskliga rättigheter. Vi ser fram emot att lära känna vår partnerkommun Overstrand, som delar vår ambition att barn och unga ska engageras mer i kommunens arbete och som precis som vi har ett biosfärområde. Det blir en spännande resa med möjligheter till både utmaningar och nya lärdomar.

Håkan Englund, kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun.

Satsningen på Ovanåkers projekt uppgår tillnärmare 3 mnkr över fyra år. Alla kostnader finansieras av Sida genom organisationen Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Samarbetet inleds med ett förberedelseår där ett treårigt projekt ska utformas och planeras. Kommunernas kultur- och fritidschef Carina Ulfsdotter projektleder samarbetet.

Jag gläder mig åt att projektet har beviljats. ICLD ger Ovanåkers kommun en fantastisk möjlighet att konkret börja arbeta med ett flertal av de mål som finns uppställda i Agenda 2030. Det kommer också att ge oss nya insikter, ny kunskap men kanske viktigast av allt, projektet är ett tillfälle för oss att knyta många nya vänskapsband.

Carina Ulfsdotter, kultur- och fritidschef och projektledare för Ovanåkers kommuns projekt.

I projektnätverket drivs åtta parallella projekt mellan svenska kommuner och partnerkommuner i Botswana, Sydafrika och Zambia. Kommunerna kommer även få stöd av forskare och experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverket. Denna vecka har Lund, Piteå, Kungsör, Falun, Ovanåker och Bollnäs kommuner fått ansökningar beviljade. Johan Lilja är generalsekreterare på ICLD, som sjösätter satsningen på den internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december.