Artiklar

KP workshop med tema jämlikhet, rättvis och inkluderande behandling Inlägg

ICLD kommer att genomföra en heldags workshop på temat Jämlikhet/rättvis och inkluderande behandling för tjänstepersoner från Sverige som är aktiva inom programmet Kommunalt Partnerskap i Stockholm den 3 april.

MPP training 2018 – Registration now open Inlägg

The ICLD Municipal Partnership team and the Sida Partnership Forum, would like to invite you to a three day long MPP training course in Härnosand, Sweden on the 24-26 September 2018.

Kunskaps och erfarenhetsutbyte om lokal demokratiutveckling Inlägg

Över 60 procent av de kommunala partnerskapen är samarbeten mellan svenska kommuner och deras motsvarigheter I afrikanska länder. Av dem är Tanzania ett av vanligaste. Det finns många anledningar för både praktiker och forskare att dela erfarenheter och utmaningar med varandra om hur utvecklingen av lokal demokrati fortskrider.

Global Talk – Local Walk – ICLD på plats på Internationella dagen 2017 Inlägg

Ömsesidigt lärande genom globala partnerskap på lokal nivå, ett bra sätt för kommuner att anta lokala utmaningar och delta i utvecklingssamarbete med fokus på Agenda 2030.

Tbilisi – Planning of city centre using SymbioCity Approach Inlägg

A team from Tbilisi City Hall – the department of urban planning, participated in the first round of International Training Programme: Enabling Local Democracy and Holistic Urban Development through the SymbioCity Approach. During the training the team developed a plan for the development of one central area in Tbilisi.

Applications for research support is now closed Inlägg

Swedish and Russian researchers encouraged to apply for funding of research into Swedish and Russian local government.

Med mänskliga rättigheter för ögonen Inlägg

Under tre veckor i november var 25 deltagare i ICLD:s internationella utbildningsprogram med inriktning mänskliga rättigheter på besök Sverige för att förkovra sig inom de fyra målområdena jämlikhet, deltagande, transparens och ansvarsutkrävande.

Program med hållbar stadsutveckling i fokus. Inlägg

Stadsplanerare från Makedonien, Serbien, Turkiet och Ukraina deltar i nytt utbildningsprogram om holistisk och inkluderande stadsutveckling enligt SymbioCity Approach.

Flera svenska kommuner i nya internationella projekt Inlägg

Växjö och Tlokwe i Sydafrika ska skapa bättre samordning av insatser för utsatta familjer. I ett samarbete mellan tre kommuner, Ale, Budesti i Moldavien och Ghanzi i Botswana ska man samarbeta för att ge unga människor bättre möjligheter till delaktighet inte bara inom skolan utan i hela samhället.
Totalt har 24 nya projekt i svenska kommuner fått klartecken för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Deltagande – Västerbotten och Yogyakarta räddar liv med medborgardialog Inlägg

Genom medborgardialog har Västerbotten tillsammans med Yogakarta i Indonesien hittat sätt att förutse utbrott av denguefeber.