Artiklar

Första partnerskapsmötet mellan svenska och ukrainska kommuner Inlägg

Viljan hos svenska kommuner och regioner att stödja, stärka och bygga upp det ukrainska lokalsamhället är stor. 12 svenska kommuner och regioner har valt att via ICLD ingå partnerskap med …

Vår nya forskningschef María José Zapata Campos Inlägg

Vi är glada att meddela utnämningen av María José Zapata Campos som ICLD:s nya forskningschef. María José för med sig en rik erfarenhet och expertis till vår organisation, med forskning …

Så kan vi stödja demokratiska framsteg i Guatemala  Inlägg

I en tid när demokratin hotas i många länder, framträder platser där lokala röster ger upphov till hopp om framsteg och förändring. Guatemala är ett sådant land, där en kamp …

Från självförtroende i köket till hjälte inom lokal demokrati Inlägg

I hjärtat av Zambia gör en passionerad förespråkare för lokal demokrati och jämställdhet sig hörd. Möt Humphrey Pailande, en man vars resa från en liten familj i Kabwe till att …

Stärk din kommun/regions arbete för jämställdhet – delta i internationellt nätverk Inlägg

ICLD:s nätverk för Jämställdhet består av partnerskapsamarbeten mellan en svensk kommun/region och en kommun i Guatemala eller i Colombia. Parterna arbetar med en jämställdhetsutmaning i sina respektive kommuner. Vill din …

Banbrytande kvinnligt ledarskap i politiken  Inlägg

Trina Firmalo-Fabic, den entusiastiska kommunala borgmästaren från Odiongan, Romblon, Filippinerna, har skapat en våg av förändring sedan hennes val år 2016 – och det verkar som om hon bara har …

Med demokrati som motståndskraft – svenska & ukrainska kommuner i partnerskap Inlägg

Med demokrati som motståndskraft har nu sex svenska kommuner inlett sitt partnerskapsamarbete med en ukrainsk motsvarighet. Partnerskapen ingår i ICLD:s nätverk för demokratisk resiliens. Och det är fler kommuner som …

2368 medborgare har fått sina röster hörda! Inlägg

För att stärka medborgarinflytande har ICLD lanserat en innovativ enkätundersökning som fokuserar på medborgares egna erfarenheter av offentliga tjänster och lokal demokrati. Initiativet, genomfört i hittills sju kommuner över tre …

Bogotá och Umeå i nytt partnerskap med fokus på jämställd stadsplanering  Inlägg

Två av världens mest avlägsna städer, Bogotá och Umeå, har påbörjat en resa mot ett gemensamt projekt för att omvandla sina städer till platser där jämställdhet inte bara är en …

Klimat och ungdomsdelaktighet i Karlskronas nya partnerskap med Saldanha Bay Inlägg

Vi gratulerar Karlskrona kommun och sin partnerkommun, Saldanha Bay Local Municipality, till sitt nystartade kommunala partnerskap. De båda kommunerna kommer att arbeta med inkludering av barn och unga i demokratiska …