ICLD i Almedalen 2021

ICLD deltog under Almedalsveckan 2021 med två direktsända paneldiskussioner inom ramen för vår seminarieserie “Local Democracy Talk – ett egenutvecklat koncept inspirerat av det svenska utrikespolitiska initiativet ”Drive for Democracy”. Temat på samtalen i Almedalen var barn/unga och inkludering i det politiska samtalet.

Måndag 5/7 10.00 – 10.45
Ungdomsmakt eller demokratikollaps

Hur får vi fler unga engagerade i politik på lokal nivå?
Vad händer om inte vi inkluderar de unga nu? Riskeras demokratin på sikt?

Välkomna till ett panelsamtal där vi lyfter fram och diskuterar hur demokratin påverkas om barn och unga lämnas utanför det politiska samtalet men också hur barn och unga kan involveras och få möjlighet att påverka. Politiker och ungdomar från svenska kommuner deltar i denna viktiga paneldebatt om demokrati, inkludering och ansvarsutkrävande.

Paneldeltagare:

 • Saga Andersen, Strängnäs
 • Maya Mbog Rosen, Malmö
 • Edvin Johansson, Göteborg
 • Jacob Högfeldt, Kommunstyrelsens ordförande, Strängnäs kommun
 • Frida Trollmyr, Kommunalråd, Malmö stad
 • Moderator: Elias Aspudd, Plan International Sverige / tidigare FN-förbundet
  Se alla deltagare här

Läs mer i Almedalsveckans program

Tisdag 6/7 10.00 – 10.45

If youth activists rule our cities? From Fridays For Future to the city council

Can the systematic change take place within the current political system? If so, how do we motivate youth to engage in politics? Welcome to an exciting panel discussion!

Panelists:

 • Ell Jarl, activist Fridays For Future, Sverige
 • Anđela Radun, activist Fridays For Future, Serbia
 • Emma Vigren, politician Social Democrats in Umeå
 • Jelena Petrovic, working for the green party in Serbia
 • Moderator: Ida Edvinsson, programme officer, ICLD
  See all panelists here

Link to the panel discussion “If youth activists rule our cities”

Under Almedalsveckan 2021 arrangerar ICLD två panelsamtal under vinjetten Local Democracy Talk som är ett egenutvecklat koncept inspirerat av det svenska utrikespolitiska initiativet “Drive for Democracy”.

Andra seminarier som ICLD deltar i under Almedalsveckan:

Onsdag 7/7 14.00-15.30

Who’s in charge? – Accountability and the Sustainable Development Goals

ICLD research director Ana Maria Vargas, participate in this paneldiscussion that is arranged by the Agenda 2030 Graduate School, Lund University. To the programme at the web of Almedalsweek