ICLD i Almedalen 2020

ICLD i Almedalen 2020 – Demokratin får inte ta paus

Pandemin påverkar allt. Även Almedalsveckan som blev inställd. Det krympande demokratiutrymmet i världen liksom inskränkningar av mänskliga rättigheter har tagit fart på grund av Covid-19.

Världens kanske största demokratiska mötesplats – Almedalsveckan – har en viktigare roll än någonsin under 2020. Arbetet med att stärka demokratin har inte tid att ta paus!

Därför valde vi på Internationellt Centrum för Lokal demokrati, ICLD, under det som skulle varit Almedalsveckan 2020, att lyfta fram och synliggöra arbetet för demokratin extra mycket denna vecka. Främst i våra olika digitala kanaler men då vårt kontor finns i Visby, gjorde vi även inslag på plats i Almedalen. Från måndag till fredag erbjöd vi mängder av goda exempel och erbjudanden för kommuner, regioner och även andra som vill stärka sitt demokratiarbete på lokal nivå. Vi lyfte också fram forskning kring demokratins utmaningar och gav möjlighet att möta oss som arbetar på ICLD i vår vardag. Allt är samlat på denna sida.

TACK för en vecka där vi kunnat lära av andra och varandra genom internationella demokratisamarbeten.

Johan Lilja, generalsekreterare ICLD

Program

Måndag 29 juni

Johan Lilja, generalsekreterare ICLD, talar i Almedalen 09.00

Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören på Gotland om vikten av att arbeta med lokal demokrati

Tisdag 30 juni

Kommun och regionföreträdare runt om i Sverige ger sina synpunkter och erfarenheter om demokratisamarbetet Kommunala partnerskap. Alingsås, Gotland och Växjö.

Andreas Unger, regionråd Gotland och ordförande i det kommunala partnerskapet med Kibaha.
Ida Lidholt och Ingrid Palmblad Örlander Växjö kommun berättar om de nyttor som det kommunala partnerskapet gett kommunen.

Fler goda exempel på kommunala partnerskap

Onsdag 1 juli

Kommun och regionföreträdare runt om i Sverige ger sina synpunkter och erfarenheter om demokratisamarbetet Kommunala partnerskap. Gotland och Alingsås och Strängnäs.

Fler goda exempel på kommunala partnerskap

Torsdag 2 juli

Två av de internationella forskare knutna till vår rådgivande grupp ICLD Advisory Group ger utifrån sin forskning här en beskrivning av de utmaningar som finns inom lokal demokrati.

Sten Hagberg: Key role of municipalities in times of crisis

Tomila Lankina: Subservient local governments – a threat to democracy

Fredag 3 juli

Personligt porträtt av ICLD:s ordförande Lena Langlet

En avslutande hälsning från ICLD:s generalsekreterare, in English,

Se även ICLD i debatten