Vad innebär inkludering egentligen?

Projektet är finansierat inom ramen för ICLDs program “Rysk-svensk intensifierat samarbete” och initierades och samordnades av den svenska kulturorganisationen ShareMusic & Performing Arts. I projektet jobbade fem kommuner i Arkhangelskregionen i nordvästra Ryssland tillsammans med Örnsköldsviks kommun för att lyfta fram betydelsen av inkluderande konstnärligt arbete.

Under projektet har följande frågor ställts:

  • Hur kan vi få personer med funktionsvariationer att bli mer synliga i samhället?​  Vad betyder inkludering?
  • Tänker vi att inkludera på samma sätt i Sverige och Ryssland?
  • Hur utvecklar vi de bästa metoderna för att arbeta på ett inkluderat sätt?
  • Hur kan vi få fler människor att bli intresserade av att arbeta med inkludering i sina hemkommuner?

Här är kultur fantastisk, berättar Sophia Alexandersson. Den låter människor uttrycka sig på andra sätt än att till exempel skriva. Du kan träffa och arbeta tillsammans, oavsett din kommunikationsförmåga. Detta är en styrka av kultur. På detta sätt kan man synligöra människor, lyfta fram varje persons unika potential genom att ge dem utrymme på detta sätt, säger Sophia Alexandersson.

Projektet avslutades med en festival i staden Archangelsk som innehöll ett rikt program –  fullt av flera gemensamma workshops inom musik och konstskapande, dans och scenkonst, där både personer med funktionsvariationer och professionella kulturutövare från Ryssland och Sverige träffades att skapa tillsammans. Resultatet av skapandet var en av festivalens höjdpunkter – en lyckad konsert avslutade hela projektet.

Se filmen med Jan Kuznetsov