ICLD skapar möjligheter för ungdomsinflytande

– Det är en utmaning för oss att nå ut till ungdomarna men genom detta projekt har vi fått nya insikter att ta med i vårt fortsatta arbete, säger Axel Josefsson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Det kommunala partnerskapet mellan Göteborg stad och Nelson Mandela Bay har pågått i över 20 år. En rad olika projekt har genomförts inom partnerskapet och sedan 2013 drivs även ungdomsprojekt. Projektet ger ungdomarna möjligheter att, inför sina respektive politiker, presentera sina utmaningar och behov.
– De frågor som berör ungdomar är ytterst intressanta för oss. Det är ju de som skapar framtidens Göteborg! säger Axel Josefsson.

Oppositionsråd Viktoria Tryggvadottir understryker också att det inte bara handlar om att ungdomar vill få bestämma och få sina behov tillgodasedda.
– De vill också att förstå beslutsprocesser och varför beslut tas som de gör, säger Viktoria.

Elin Eide Agnarsson är en av de svenska deltagarna i Ungdomsprojektet. Hon tycker det är värdefullt att politikerna  vill ha deras synpunkter och tycker det borde vara fler ungdomar som tar chansen att påverka.

Det är händer som sträcks ut till oss, vi måste ta vara på detta tillfälle att kunna påverka! säger Elin.
Samtidigt påpekar hon hur viktigt det är att politikerna tar hand om de synpunkter och önskemål som kommer från de ungdomar som tar chansen att göra skillnad.

Sinuvovuyo Mnyonda, är en av de sydafrikanska ungdomarna i projektet. Han berättar att projektet var betytt en stor förändring för honom.
– Nu förstår jag verkligen att politikerna lyssnar på oss, säger han.

Fakta om Ungdomsprojektet mellan Göteborg stad – Nelson Mandela
Inom ramen för det kommunala partnerskapet mellan Göteborg stad och Nelson Mandela Bay som pågått i över 20 år pågår även ett projekt för ungdomar där det är deras behov och önskemål som står i fokus. I projektet får ungdomar från såväl Nelson Mandela Bay som från Göteborg bland annat möjlighet att presentera de utmaningar som de upplever i sina städer för sina respektive politiker liksom sina behov och önskemål om förändringar.
– Det är just denna typ av ansvarsutkrävande som vi vill ska ske inom ramen för partnerskapen, säger Anders Falkemo, från ICLD. Läs mer om ungdomsprojektet.