The Young Republic ger demokratiskt stöd till unga flyktingar

The Young Republic är en icke-statlig organisation som grundades 2015 av bland andra Mohammed Al-Saud. Organisationens mål är att ge unga flyktingar i Europa möjlighet att delta i demokratin och utveckla sitt samhällsengagemang och sin sociala inkludering i sina värdsamhällen.
– Om demokratin inte omfattar alla människor är det ingen demokrati, säger Mohammed Al-Saud.

Under ICLD-seminariet i Almedalen är ämnet: ”Hur skapar vi inkluderande städer för alla?”. Mohammed Al-Saud, som är en av paneldeltagarna, tycker att frågan är utmanade:
– Det är en oerhört viktig fråga på många olika nivåer. Idag ser vi demokrati som majoritetens röst, som ett resultat av ett val som inte alla deltar i.

Vilka förväntningar har du på ICLD-seminariet i Almedalen?
– Jag har stora förväntningar. Det här är en fråga som måste ställas och Almedalen är en bra plats för det. Jag ska försöka dela mina erfarenheter av att arbeta med inkludering under de senaste tre åren och bidra med några praktiska råd till beslutsfattare. Naturligtvis vill jag också knyta kontakter med andra som arbetar i samma fält.

The Young Republic vann den svenska delen av det Europeiska Karlspriset för ungdomar 2017. Tillsammans med 27 vinnande nationella projekt inbjöds de i maj att delta i prisceremonin i tyska Aachen.
– Vi vann inte i Aachen, men vi var en av finalisterna. Och i fjol vann vi Europeiska medborgarpriset, så det verkar som att vi gör ett bra jobb med tanke på våra begränsade resurser, säger Mohammed.

Varför är unga människor viktiga för den demokratiska processen?
– Vi ser unga som en dynamo för sociala och demokratiska förändringar. Vanligtvis är de exkluderade från den demokratiska processen och har inte möjlighet att delta i de processer som påverkar deras liv, vilket innebär att själva demokratin är odemokratisk.

Hur gör du för att skapa en miljö där unga flyktingar kan bli delaktiga i de beslut som påverkar deras liv?
– Vi arbetar holistiskt med icke-formell utbildning, påverkansarbete och forskning. De är olika pusselbitar, men de hänger ihop för att skapa en miljö som kan bidra till att inkludera unga flyktingar.

Flyktingar kan vara en utmaning för de städer de slår sig ned i, men de för också med sig möjligheter.
– Man borde fundera på att bilda en samrådsgrupp där unga människor kan göra sina röster hörda om hur man skapar en stad för alla. Kommunfullmäktige skulle kunna vända sig till gruppen inför beslut som berör unga flyktingar. Om en sådan grupp ges möjlighet att påverka skulle vi få en mycket grundläggande form av demokrati.

Seminariet fokuserar på städernas roll som föregångare för flyktingars demokratideltagande.
– Vi måste tänka på det ursprungliga syftet med demokrati – att skydda människors rättigheter och frihet. Det är det som är demokrati, och för att det ska fungera måste den vara allomfattande.

Mohammed Al-Saud vill föra samman unga flyktingar med jämnåriga från värdlandet. Och han kan redan se vissa resultat:
– Fråga dem om deras framtidsplaner, deras demokratisyn och hur de ser på sin roll. Allmänhetens syn på flyktingar har börjat förändras, de börjar se flyktingar som människor som startar initiativ och projekt i samhället. Det är viktigt att både beslutsfattare och allmänheten förstår att flyktingar bidrar till samhället.

FAKTA/The Young Republic
The Young Republic är en icke-statlig organisation med följande mål:
– Främja demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och yttrandefrihet bland unga flyktingar och stärka deras samhällsförmåga.
– Främja unga syriska flyktingars deltagande, samhällsengagemang och aktiva samhällsmedborgarskap i sina värdsamhällen samt stödja deras sociala inkludering.
– Förbättra kulturutbytet och samarbetet mellan unga flyktingar och jämnåriga från deras värdsamhällen.
– Bygga en stabil grund för ungas integration och engagemang som en motkraft till extremism, radikalisering och hat.

FAKTA/Europeiska Karlspriset för ungdomar:
Priset delas ut varje år av Europaparlamentet tillsammans med stiftelsen för det internationella Karlspriset till unga mellan 16 och 30 år som engagerat sig i projekt som främjar förståelse mellan människor från olika euro