Teori möter praktik i vår Advisory Group

All ICLDs verksamhet är baserad på fakta och kunskap. Genom att knyta en rådgivande grupp, Advisory Group, bestående av internationella och svenska forskare till Kunskapscentrum ser vi till att den senaste forskningen inom lokal demokrati och decentralisering kommer oss till del.

Det unika i vår modell är att vi knyter ihop forskare med praktiker, som på så sätt kan inspirera och lyfta varandra.
– Det är just de lovvärda ambitionerna att knyta kontakter mellan forskare och praktiker och ta till sig det senaste inom demokratiforskning, som gör att en Advisory Group får betydelse. Det är en signal om att den senaste forskningen behövs för att det praktiska arbetet ska ge resultat, säger Anders Lidström från Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå Universitet och medlem av Advisory Group.

För Annika Björkdahl, som är professor i statsvetenskap vid Lunds Universitet är det kombinationen av de kommunala partnerskapen, utbildningarna och forskningen som gör ICLDs modell framgångsrik.
– För mig är viktigt att bidra till att stimulera dialog mellan forskare och praktiker för att förbättra genomförandet av politik kring demokratisering, jämställdhet, återuppbyggnad och utveckling. Jag har själv erfarenheter från arbete vid både FN och UD, erfarenheter som jag tycker berikar min forskning, säger hon.

Just den unika kombinationen av praktik och teori är något som de flesta av medlemmarna i Advisory Group lyfter fram som ICLD:s och Kunskapscentrums styrka.
– Erfarenheten visar att inrättandet av formella lokala demokratiska institutionerna är nödvändigt men inte tillräckligt för att främja inkluderande lokal utveckling och människors deltagande. Vi behöver lära oss mer om de socio-ekonomiska och politiska faktorer som begränsar den lokala demokratin. Det är här Kunskapscentrum kan göra viktiga insatser för att främja ICLD:s uppdrag, menar G. Shabbir Cheema, styrelseledamot, Asia-Pacific Governance and Democracy Initiative, East-West Center, i Honolulu.

Professor Merilee Grindle vid Harvard University är av samma ståndpunkt.
– Det finns inte många organisationer som ICLD. ICLD är unikt på grund av sin koppling till Sida. ICLD kan ta sig från den akademiska världen och röra sig i riktning mot praktiken, och det är verkligen intressant.

Men det handlar också om att föra människor samman och låta dem lära av varandra, menar James Manor, University of London, Institute of Commonwealth Studies
– Det finns massor av människor ute i världen som arbetar med de här frågorna men som saknar kännedom om varandra och om vad som görs på andra håll. I CLD´s kunskapscentrum kopplar ihop människor, frågor, regioner, forskare och olika teman som ingen annan organisation gör, vare sig lokalt eller nationellt.