Stärkt skydd av dina personuppgifter

Du behöver inte vidta några åtgärder men läs gärna vår uppdaterade integritetspolicy om du vill veta mer. Där finns information om dina rättigheter och hur vi arbetar.

Detta gäller dig som vi har haft kontakt med på något sätt genom någon av våra verkamheter, program eller utbildningar.

ICLD behandlar personuppgifter främst för följande ändamål:
•    Utskick av nyhetsbrev och information angående vår verksamhet, utlysningar av utbildningar, ansökningsomgångar, kommande seminarier och nätverksträffar
•    Administration av seminarier, nätverksträffar och andra event
•    Administration av kommunala partnerskap, utbildningar och forskningsmedel
I huvudsak behandlar vi grundläggande information om dig som namn och kontaktuppgifter samt i vissa fall information om ditt arbete såsom din arbetsgivare och position. Uppgifter vi har om dig har vi fått direkt från dig när vi haft kontakt kring någon av våra aktuella verksamheter.

Du kan alltid maila oss på info@icld.se om du har frågor eller om du vill att vi tar bort uppgifter vi har om dig.

I framtiden när vi är i kontakt med dig i något ärende kopplat till vår veksamhet eller i något specifikt utskick, kommer vi att om det är aktuellt, be om ett aktivt samtycke för fortsatt kontakt.