Social isolering kan brytas med ICLD-projekt i Karelen

Primärt fokus ligger på att utbilda personer som arbetar inom kommunerna hitta metoder och modeller för att hjälpa personer med funktionsvariation ut i arbetslivet.
Projektet sträcker sig över 18 månader och omfattar tre karelska kommuner – Kostomuksja, Prjazja och Sortavala.

Även Karelens ”huvudstad” Petrozavodsk har en aktiv roll i genomförandet av projektet. Arbetet koordineras av Svensk-karelskt informationscenter (SKBIC) och sker i tätt samarbete med andra civilsamhällets organisationer som är verksamma på lokal nivå.

Läs mer om våra Rysk-Svenska samarbeten

Titta på filmen som visar arbetet i projektet.