Samtal om lokal demokrati med fokus på kvinnors delaktighet

Lottakåren driver en podd med samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet, med personer som på olika sätt arbetar för att skapa utveckling i samhällen. 

Därför kan ni nu lyssna till Lottapoddens samtal med Shannon Lövgren, som är programansvarig för ett par olika ledarutvecklingsprogram på ICLD med fokus att stärka kvinnors kapacitet.

Shannon berättar om ICLD:s uppdrag att främja lokal demokrati i låginkomstländer och att ett nyckelområde för är kvinnors delaktighet. När kvinnor är delaktiga i det politiska beslutsfattandet mår samhällen bättre och tillfredsställelsen med de politiska besluten ökar. Kvinnorna som är politiker eller tjänstepersoner och deltar i utbildningarna får verktyg för att kunna stötta sina lokalsamhällen bättre. De blir stärkta i att de har makt och kan påverka. Samtalet är på engelska.