Så når vi målen i Agenda 2030

ICLD har arbetat med att sprida kunskap om de 17 globala målen sedan Agenda 2030 antogs. Idag, när en tredjedel av denna resa är avklarad, är det ännu viktigare att förverkliga de globala målen.

Därför förstärker ICLD sitt fokus på Agenda 2030. I stället för att ha de globala målen som ett komplement till det arbete som ICLD gör, satsar organisationen maximalt på att integrera Agenda 2030 i samtliga verksamheter. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa att varje person som deltar i ett ICLD:s program eller projekt – oavsett om det är ett forskningsprojekt, ett internationellt utbildningsprogram eller ett kommunalt partnerskap – införlivar arbetet med Agenda 2030 i sina förändringsprojekt.

Shannon Lövgren, programansvarig på ICLD, säger att organisationen upplever tidspress och är angelägen om att ihärdigt och metodiskt bidra till det globala genomförandet av agendan.

– De första fem åren har gått mycket fort, men vi rör inte oss tillräckligt snabbt i önskad riktning. Vad vi behöver är att få fler människor, organisationer, lokala förvaltningar och näringslivsaktörer att engagera sig och arbeta tillsammans. Bara så kan vi göra betydande framsteg mot en hållbar värld där ingen lämnas utanför. Det är målet för Agenda 2030 och vi behöver fullt engagemang.

De globala målen och lokal demokrati

En stor andel av de globala målen är direkt kopplade till regioner och kommuner. Det är omöjligt att exempelvis hantera ett föränderligt klimat, som inbegriper beslutsfattande på nationell nivå, utan lokala åtgärder som att bygga hållbara städer, skapa bra jobb och säkerställa anständiga arbetsvillkor och investera i ren energi för alla. Därför är ICLD övertygad om att det mest effektiva sättet för att uppnå de globala målen att främja arbetet i kommuner och regioner såväl i Sverige som internationellt.

 “Agenda 2030 är ett verktyg för att bygga demokrati med hjälp av en gräsrotsstrategi.” 

Shannon Lövgren tillägger att det är naturligt att använda de globala målen som ett ramverk för att främja demokrati:

– När man är engagerad i sin förvaltning bidrar man till en starkare demokrati. Agenda 2030 är ett verktyg för att bygga demokrati med hjälp av en gräsrotsstrategi. Vi säger inte: “Du måste vara demokratisk.” I stället säger vi: “Vi måste uppnå dessa mål tillsammans. Vilken roll kan du och ditt lokalsamhälle spela?” Det sprider demokratiska processer och kommunalt engagemang.

Varje steg framåt på lokal nivå är ett steg framåt för hela världen

ICLD anser att varje litet steg framåt på kommunal nivå är ett steg framåt för hela världen. Att uppmuntra kommuner och regioner att implementera Agenda 2030 i sina handlingsplaner är därför av stor betydelse för att föra oss närmare måluppfyllelse.

– På det sättet, säger Shannon, kan vi ta små steg mot flera olika mål samtidigt exempelvis att stoppa fattigdom, skapa bättre hälsa, vidta klimatåtgärder och främja jämställdhet.

I det avseendet bör man inte underskatta vikten av samarbete och konkurrens mellan kommuner och deras bidrag till de globala målen.
– Jag har sett detta i Zimbabwe, där en kommun ville se vad en annan kommun gjorde. De tänkte: ”I Murewa har de en anläggning för förnybar energi. Varför kan inte vi också bygga en? ”
Ingen vill lämnas utanför, vilket är också en del av Agenda 2030 – att se till att ingen lämnas utanför, avslutar Shannon Lövgren.

Shannon, vad gör dig så passionerad för de globala målen?
– Jag brinner för de globala målen eftersom det är ett sätt för att göra världen till en bättre plats. Agenda 2030 är ett universellt språk för att lösa världens mest utmanande frågor.
För en gångs skull talar vi samma språk. Vi har förenklat en oerhört komplex miljö som vi arbetar och lever i till små och tydligt definierade delar som är hanterbara att arbeta med.
Jag tycker att det är riktigt roligt och spännande att arbeta med de globala målen, för när jag lär människor om dem blir de också inspirerade att ta fram en egen plan för att göra världen till en bättre plats.
Sist men inte minst, är det ett sätt att multiplicera goda gärningar och inkludera alla i visionen om en värld där vi alla kan leva till vår fulla potential.

Etiketter
Agenda 2030,