Region Gotland och Kibaha – tillsammans för en hållbar värld

Sedan drygt ett decennium samarbetar Region Gotland med den tanzaniska kommunen Kibaha för en mer hållbar värld genom samarbetsformen Kommunala Partnerskap.

Jämlikhet och delaktighet är grundläggande teman som genomsyrar de pågående projekten inom partnerskapen där kvinnor och ungdomar står i fokus för arbetet.

– Vi vill att projekten ska få deltagarna att känna att de är förändringsagenter – att de kan göra skillnad! säger Eva Flemming på Region Gotland som är samordnare i partnerskapet mellan Gotland och Kibaha.

Kibaha ligger ca 40 km väster om Dar es-Salaam, Tanzania’s största stad och ekonomiska centrum. Stadens utbildningscentrum – Kibaha Education Centre – har en central plats och med en egen gotländsk historia!

Region Gotlands koppling till kommunen Kibaha går nämligen ända tillbaka till 1960-talet och gotlänningen Bertil Melin. Det var Bertil, då anställd inom ramen för det nordiska biståndsprojektet Nordic Tanganyika Project, som starkt bidrog till grundandet av ”Kibaha Education Centre” år 1963, runt vilket hela staden Kibaha växt upp kring. Det var också Bertil Melin som bidrog till att Gotlands kommun ingick partnerskap med Kibaha. De första projekten startade år 2000 och var på temat avfall/vatten och avlopp.

Projekt för att öka kvinnors deltagande

Utanför Kibaha Women Buisness Center. Foto: ICLD

2019 valde Region Gotland att ändra inriktningen i sitt partnerskap och ansökte om ett projekt för att öka kvinnors deltagande i beslutande organ. Bland annat genomförs en rad kvinnostärkande aktiviteter på plats i Kibaha, exempelvis workshops för ökad kunskap kring jämställdhetsfrågan. Nästa steg i projektet är att kommunerna ska titta på hur de kan arbeta med en jämställdhetsbudgetering – vilket innebär att man utarbetar- eller analyserar den kommunala budgeten ur ett genusperspektiv. På Gotland är målet med projektet att stärka utrikesföddas plats i det demokratiska samhället.

En av deltagarna i jämställdhetsprojektet är Selina Wilson. Hon berättar att det är tack vare projektet som hon stärkts i sitt arbete och vågat gå vidare i sitt ledarskap. Idag är Selina vice borgmästare i Kibaha.

Selina Wilson, deltagare i partnerskapet mellan Kibaha och Gotland. Här tillsammans med ICLD:s generalsekreterare Johan Lilja. Foto Anne Scheffer Leander

Projekt för ungdomars delaktighet i en hållbar utveckling

Det senaste projektet inom ramen för partnerskapet Gotland – Kibaha, beviljat 2021, ska arbeta för att öka ungdomars kunskap och möjlighet att påverka genom de globala målen.

Idén om det senaste projektet kom från Kibaha själva, som önskade arbeta med ”Hållbar utveckling och ungdomar”, berättar Eva Flemming.

För att få det konkret utan att snäva in för mycket beslutade parterna att ta fram en handlingsplan för hur man kan arbeta med de globala målen som en integrerad del av sin skolas verksamhet. Målet med projektet är att ungdomarna ska känna att de kan påverka och vilja vara dem som också påverkar andra för en mer hållbar värld. På Gotland är det Wisbygymnasiet som deltar och från Kibaha är två högstadie- och gymnasieskolor involverade.

Projektsamordnaren i Kibaha, Hildegarda Saudauri, berättar om val av deras målgrupp:

Lokala lösningar för globala utmaningar

Eva Flemming lyfter fram de fördelar hon ser för eleverna genom att arbeta i ett internationellt partnerskap där eleverna ser att det som görs på lokal nivå gör skillnad globalt:

– Vi har gemensamma utmaningar och mål. När vi utbyter kunskap mellan partnerskapen om hur dessa utmaningar ska hanteras får vi många nya insikter och kan hitta nya bättre lösningar.

Läs mer mer om de båda projekten inom partnerskapet Gotland – Kibaha

Etiketter
gotland, kibaha,