Programhandläggare ITP

ICLD arbetar för att främja demokratiutveckling på lokal och regional nivå i hela världen. Nu kan du bli en del av oss! Vi söker en handläggare till våra internationella utbildningsprogram, ITP, med placering i Stockholm eller i Visby.

Dina arbetsuppgifter

Som handläggare vid vår ITP-enhet ska du självständigt svara för hela processen rörande de 18 månader långa utbildningsprogrammens planering, genomförande och utvärdering. Målgruppen för våra samtliga utbildningsprogram är politiker och tjänstepersoner på lokal och regional nivå i Sveriges samarbetsländer i Afrika, Asien och Europa. Arbetsuppgifter kopplade till någon av Sidas landstrategier kan också bli aktuellt.

Vi söker dig som är van att leda utbildningar, som självständigt kan ansvara för hela utbildningsprocessen från idéarbete till antagning av deltagare och planering och som kan genomföra och följa upp utbildningar inklusive utvärdera dessas resultat i enlighet med de mål som satts upp för utbildningarna.

Du är positiv, driven, initiativrik och lyhörd. Du kan initiera, bygga och upprätthålla goda kontakter med kollegor och samarbetspartners i Sverige och i våra samarbetsländer. Du är van vid arbete i en flerkulturell miljö och har hög social kompetens, administrativ skicklighet, god självmotivation och utmärkt samarbetsförmåga.

Du har

  • Kunskap om lokal demokrati, mänskliga rättigheter och Agenda 2030
  • Akademisk stats- och/eller samhällsvetenskaplig utbildning
  • God kunskap i svenska och engelska i tal och skrift samt gärna något annat främmande språk (t.ex. spanska)
  • Dokumenterad pedagogisk kompetens
  • Erfarenhet från arbete inom projektstyrd verksamhet.

Du är också

 

  • Van att arbeta med olika projektstyrningsmodeller, t.ex. Logical Framework Approach (LFA) eller Results Based Management (RBM)
  • Kunnig i hur kommunal och regional förvaltning fungerar gärna från arbete inom svensk kommunal eller regional förvaltning
  • Erfaren av att hålla i presentationer på framför allt svenska och engelska
  • Van att arbeta med Microsoft Office-paketets olika program och har också erfarenhet av arbete i databaser.

Anställningsform

Projektanställning 1 år med möjlighet till ev. förlängning. Din arbetsplats är Visby eller Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetet innehåller resor till ICLD:s samarbetsländer, omkring 50 dagar/år.

Ansökan

Ansökan med personligt brev och CV, skall ha inkommit via e-post till karin.melin@icld.se senast 14 mars märkt ”ITP-handläggare”.

Mer information

Karin Melin, Enhetschef
Tel: 0498-29 91 83, 072 999 42 62
E-post: karin.melin@icld.se

Jim Enström, fackrepresentant
Tel: 0498-41 02 91, 076-125 44 40
E-post: jim.enstrom@icld.se

Om ICLD
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Verksamheten finansieras av Sida. Läs mer om vårt arbete på icld.se