Vår nya forskningschef María José Zapata Campos

Vi är glada att meddela utnämningen av María José Zapata Campos som ICLD:s nya forskningschef. María José för med sig en rik erfarenhet och expertis till vår organisation, med forskning som är mycket relevant och gynnsam inom ICLD:s olika verksamhetsområden.

María José delade med sig av sin entusiasm för sin nya tjänst på ICLD:

– “Jag har alltid uppskattat samarbetet med ICLD som forskare. Att arbeta tillsammans med partnerskap, utbildning och forskningsprogram har verkligen förstärkt vår påverkan. Ett minnesvärt ögonblick för mig var när tjänstemän och politiker från östafrikanska kommuner, inklusive Kisumus informella bosättningar, samlades i samband med ett av våra ICLD-finansierade forskningsprojekt, runt år 2016. Det hjälpte till att sätta Obungas informella bosättningar på kartan och stärkte samarbetet mellan bosättningsföreningar och kommunen i Kisumu.

Jag ser verkligen fram emot att fortsätta arbeta inom en organisation som ICLD, där lokala insatser gör både långsiktiga och kortsiktiga skillnader.”

María José har varit verksam som universitetslektor vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet sedan 2017 och har gjort betydande bidrag som koordinator för forskningsprogrammet Managing Big Cities och forskargruppen Grassroots for Sustainability. Från och med den 12 augusti 2024 kommer María José att inneha en 70% tjänst hos ICLD under en period av två år och ta en tjänstledighet från sin nuvarande tjänst vid Göteborgs Universitet. Förutom sin roll vid ICLD kommer hon också att tjänstgöra som projektledare för ett EU-finansierat forskningsprojekt och ägna 30% av sin tid åt detta ändamål.

– Det känns spännande att få in en forskningschef med stor och lång erfarenhet kring forskning på miljö och klimatområdet relaterat till kommunernas viktiga roll för att åstadkomma skillnad för de mest utsatta, säger Johan Lilja General Sekreterare på ICLD

Vi är övertygade om att María Josés gedigna bakgrund och engagemang för forskning kommer att vara av stor betydelse för att främja ICLD:s uppdrag. Vi välkomnar María José Zapata Campos varmt till ICLD-teamet!

En snabb sökning på María Josés namn avslöjar en omfattande och imponerande lista över prestationer, inklusive ett flertal publicerade artiklar. Här är några utvalda: