Praktisera vid ICLD!

Till höstterminen 2018 söker Internationellt Centrum för Lokal Demokrati två praktikanter till huvudkontoret i Visby.

ICLD är en del av det svenska utvecklingssamarbetet och finansieras genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA). ICLD arbetar för att stärka lokal demokrati i låg och medelinkomstländer genom de tre verksamhetsgrenarna kommunala partnerskap, internationella träningsprogram samt kunskapscentrum. Vårt huvudkontor är placerat i Visby, dit vi nu söker två praktikanter till höstterminen 2018.

Syfte och arbetsuppgifter:

Målet med praktiken är att praktikanterna får en ökad förståelse för det svenska internationella utvecklingssamarbetet och ökad kunskap kring lokal demokratiutveckling. Arbetsuppgifterna inkluderar:

Att insamla, organisera och sprida ”best cases” och erfarenheter från ICLD:s internationella utbildningsprogram och kommunala partnerskap

Att bidra till Kunskapscentrums insamling av erfarenheter och lärdomar om lokal demokratiutveckling i låg och medelinkomstländer

Att delta i organiserandet och uppföljningen av ICLD:s workshops och seminarier

Önskad utbildning och eventuella specifika kunskaper/erfarenheter:

Vi söker dig som har intresse för utvecklingssamarbete och lokal demokratiutveckling och studerar relaterade ämnen vid universitet på mastersnivå

Kunskap kring hållbarhetsmålen, om Sveriges utvecklingssamarbete samt kring offentlig förvaltning på kommunal/regional nivå är meriterande

Som sökande talar du flytande engelska. Då svenska är arbetsspråk på organisationen bör du kunna förstå och uttrycka dig även på svenska.

Erfarenhet från något av ICLD:s samarbetsländer är meriterande. 

Längd, tid och ersättning:

Som sökande är du antagen till ett masterprogram och gör praktiken som en del av studierna under en hel termin. Startdatum är augusti/september 2018. Ingen ersättning utgår. ICLD ser gärna sökande med varierande bakgrund och erfarenheter.

Ansök:

Bifoga CV samt personligt brev senast 30 mars till ICLD:s programkoordinator Erik Nilsson erik.nilsson@icld.se