Partnerskapet som förbättrar för människor med funktionsnedsättning

Borås kommun och kommunen Vracar i Serbien arbetar tillsammans i ett kommunalt partnerskap som syftar till att öka inflytande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Även om vi i Borås har kommit långt med dessa frågor så har vi mycket att lära av Vracar, säger Herawati Iskandar Novak, funktionshinderskonsulent i Borås kommun och projektledare i partnerskapet.

Hur startade själva partnerskapet?

– Det var under en konferens om stadsutveckling i Belgrad som jag träffade representanter från Borås kommun och blev väldigt inspirerad av deras arbete för människor med funktionsnedsättning, berättar Irena Lakobrija Delica, som är Vracars projektledare i partnerskapet. Hon arbetar till vardags som chef för funktionshindersenheten. Speciellt intresserad blev Irena av den tjänst som Herawati innehar: funktionshinderkonsulent.

– Att ha en person som utpekats att arbeta med just dessa frågor såg jag som något vi verkligen måste sträva efter för att få en hållbarhet och institutionaliserad verksamhet berättar Irena.

Jag vände mig därför direkt till Borås kommun med en förfrågan om de var intresserade att starta upp ett kommunalt partnerskap med oss. Och de sa ja!:)

Efter en förberedelsefas som startade 2020 där båda parter lärt känna varandra och formulerat sina lokaldemokratiska utmaningar ansökte de båda parterna om ett treårigt projekt som beviljades i början av 2022.

Förbättrade möjligheter för delaktighet och inflytande

Genom partnerskapet vill Borås förbättra möjligheterna till delaktighet och inflytande i beslutsprocesser för personer medfunktionsnedsättning. I synnerhet ser man ett behov att nå ut till den yngre generationen.

– I dagsläget har vi ett funktionshinderråd men där når vi främst äldre personer. Vi behöver utveckla och utforska nya forum och arenor så vi bättre kan nå ut till de yngre, säger Herawati.

Även Vracar arbetar för en bättre delaktighet och ökat inflytande, men brottas främst med att sätta struktur för arbetet och funktioner inom organisationen. De har idag inget funktionshinderråd och kan inom projektet tillsammans med målgruppen se över om det är rätt väg att gå.

– Vi jobbar med samma frågor och mot samma mål som Borås. Vår organisation är dock inte lika väl organiserad och strukturerad som i Borås. Erfarenhetsutbytet i det här projektet är därför väldigt viktigt för oss när vi nu ska utveckla vår egen verksamhet, säger Irena.

Både Herawati och Irena framhåller att det ibland kan vara utmanade med den kulturella kontexten. Att det gäller att tänka på att sådant som fungerar i Borås kanske inte kan implementeras helt i Vracar och även vice versa. Samtidigt är det en styrka att se varandras olikheter som också kan göra att vi tänker nytt och kan utveckla något som inte är som vi alltid gjort, säger Herawati.

Vi önskar båda parterna stort lycka till och ser fram emot att få följa deras partnerskapsresa för en mer demokratisk värld.