Partnerskap – nyckeln för att uppnå målen

ICLD samarbetar med flera partners för att främja lokal demokrati och hållbar utveckling i linje med Agenda 2030. Ett exempel på detta är samarbetet mellan ICLD och organisationen Gender Links inom ICLD:s internationella utbildningsprogram för ledarskap i Zimbabwe .

Vi ställde ett par frågor till Gender Links landschef i Zimbabwe, Priscilla Maposa, för att få veta mer om partnerskapet med ICLD och vad det inneburit.

Hur kompletterar ICLD och Gender Links varandra?

Partnerskapet mellan oss startade 2014 med hjälp av Sveriges ambassad i Zimbabwe. Sedan dess har partnerskapet vuxit i stryka. Vårt arbete kompletterar varandra, eftersom vi arbetar med kommunala tjänstemän och politiker för att bygga upp deras kapacitet för att integrera och genomföra de globala målen på lokal nivå. Både ICLD och Gender Links strävar efter att främja jämställdhet mellan män och kvinnor och att uppnå de globala målen. Vi gör detta genom att utveckla handlingsplaner för Agenda 2030 relaterade teman och dela med oss ​​av bästa praxis.

Nämn det viktigaste som uppnåtts genom partnerskapet?

Sammantaget har vårt arbete i programmet stärkt partnerskap med statliga institutioner i Zimbabwe då beslutsfattare på hög nivå varit delaktiga i programmet och också tycker att frågorna som drivs inom programmet är viktiga.

På institutionell nivå har kommunfullmäktige antagit de program som de olika förändringsprojekten genomfört. Projekten har i sin tur lett till ökade påtryckningar för kvinnors deltagande och representation på lokal nivå.

På individnivå har vi bevittnat en förändring av attityd och tänkesätt i genusfrågor, vilket i hög grad har bidragit till att lokala ledare har ökat sina insatser för ökad jämställdhet på alla nivåer. Kunskapsutbytet och studiebesöken i Sverige har verkligen hjälpt till att främja förändringar på individnivå.

Läs mer om Zimbabwe leadership program

Läs mer om organisationen Gender Links