Nytt nätverk för demokratisk resiliens

ICLD lanserar ett nytt nätverk för kommunala partnerskap i Europa med namnet “Democratic Resilience”. I nätverket ingår partnerskapsamarbeten mellan svenska och europeiska kommuner, i första hand med Ukraina, Bosnien & Hercegovina och Kosovo.

Nätverket har väckt stort intresse hos svenska kommuner och regioner, särskilt när det gäller möjlighet till partnerskap med ukrainska kommuner. Temat “democratic resilience” (ung: demokratisk motståndskraft) avser att gemensamt möta utmaningarna i att upprätthålla och stärka demokratiska institutioner i utmanande tider.

I mitten av december hölls ett kick-off-evenemang i Visby för svenska kommunerna som avser att ansöka om partnerskap och ingå i nätverket.

Är din kommun intresserad att delta? Hör av er till oss via e-post: partnership@icld.se
Nätverket lanseras formellt i januari 2024.

Den mitten av december hölls ett uppstartsmöte inom det nya nätverket för demokratisk resiliens, som samlar partnerskapsamarbeten mellan svenska kommuner och kommuner i Ukraina, Kosovo och Bosnien Hercegovina.
Foto: Maria Jansson

Om ICLD nätverk

Kommunala partnerskap mellan svenska kommuner och internationella stärker den lokala demokratin, stödjer marginaliserade röster, ökar kvinnlig representation och främjar öppenhet. Inom ett ICLD nätverk samarbetar flera partnerskap inom samma temaområde. Kommunerna som ingår i nätverket erbjuds utbildning, mentorskap och relaterad forskning. Mer om ICLD:s nätverk

Globala mål
16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Etiketter
demokratisk resiliens, Ukraina,