Nystartat studentprogram ska öka kunskapen om lokal demokrati

ICLD har via mejl, anslag och en hel del telefonsamtal till universiteten runt om i landet preciserat sina ansökningskrav och bjudit in studenter att söka. De kunde söka medel upp till 20 000 kronor för att göra fältarbeten i länder där ICLD bedriver sin verksamhet.
Uppsatserna ska vara fokuserade på lokal demokratiutveckling.
– Många har valt intressanta ämnen för sin forskning, bland annat en jämförelse om lokal utveckling mellan byar i Kenya och Etiopien, en handlar om kopplingen mellan klimatförändringar och genderfrågor i Vietnam, en om miljörättvisa och en som, lite fritt översatt, handlar om rättlig aktivism, säger Erik Nilsson.

Zambia, Kenya, Indien, Vietnam, Kosovo, Turkiet, Kenya och Etiopien är mål för de kommande forskningsresorna. De antagna studenterna har en koppling till eller ursprung i det land som nu blir föremål för deras forskning.
– Vi har tittat på genomförbarheten i studenternas ansökningar. Det är en fördel om de har kännedom om landet eller någon sorts koppling och kanske kan språket, det kan vara viktigt för att gå i land med studien, säger Erik Nilsson.
Ansökningarna har bedömts av en grupp ICLD-medarbetare tillsammans med Håkan Magnusson, professor i statsvetenskap vid Lunds Universitet och tidigare senior rådgivare på ICLD.

Vilka förväntningar har ni på studierna?
– En förväntning är att vi ska få ny kunskap inom tematiska områden. Några av studierna rör sig åt det tvärvetenskapliga hållet snarare än att vara statsvetenskapliga, vilket är spännande.
En uppsats som går en aning utanför ICLD:s gängse ramar är forskning om implementeringen av hållbarhetsmål 16 och hur det lokala styret arbetar för att förebygga brott.
– Den handlar om hur man kan gå från en kriminell bakgrund till en lokal återanpassning, det är ett område där vi inte gjort mycket forskning tidigare. Att få in aspekter från kriminologin och förena den med det statsvetenskapliga känns intressant, säger Erik Nilsson.

ICLD har träffat de utvalda studenterna för att mer ingående presentera ICLD:s arbete, samt berätta om förväntningar och förutsättningar för studierna.
Uppsatserna presenteras vid en workshop arrangerad av ICLD i maj 2018.