Nya insikter när samarbetsparter går KP-utbildning tillsammans

I början av september höll ICLD en utbildning för tjänstemän från bland annat Chililiabombwe i Zambia, Ljungby, LIchinga i Moçambique, Västerås, Poti i Georgien, ja faktiskt för tjugoen engagerade tjänstemän från tio svenska kommuner och sex partnerkommuner under i tre dagar i Visby. 

Utbildningen är utformad för att stärka de kommunala partnerskapen och parternas arbete med projektplanering och kvalitet i projekten och genomförs åtminstone en gång per år. LFA, Logical Framework Approach, är den modell som utgör grunden för projektplaneringen. Det var intensiva diskussioner under hela kursen och många aha-upplevelser för alla deltagare. 

– Vad vi åstadkommer, alltså resultatet, är ju själva poängen med projekten, inte vilka aktiviteter vi genomför, säger Aldrin Sinkala från Chililabombwe i Zambia. Därför är det så viktigt att ha en bra och tydlig bild av själva problemet innan aktiviteterna tar fart.

Fler insikter och lärdomar som några av den här kursens deltagare uttrycker det:

”Kursen gav mig insikter i projektplanering, genomförande och ICLD fick mig att reflektera över praktiska erfarenheter och jag insåg begränsningar med den projektplanering jag hittills gjort.”

”Nyttig? Den var ovärderlig. För det första att få möjlighet att verkligen diskutera partnerskapet och projektet och få så mycket feedback. För det andra så innebär den att vi nu är mer likvärdiga partners och att vi båda förstår kärnområdena för lokal demokratisk utveckling.”

”Vi bygger problemträd och vänder och vrider på orsaker och effekter – plötsligt förstår jag allt och ser framför mig hur projektet ska bli.”

“Jag fick särskild nytta av att arbeta med att utveckla problemträdet. Utbildningen fick mig att inse att ett väl definierat problem är kritiskt för framgång för projektet. Istället för att kasta mig över listan av aktiviteter som vi ska göra i projektet kommer jag att ta mig tid för att engagera intressenterna för att göra en problemanalys, utveckla mål tillsammans och komma överens om aktiviteter för att kunna nå våra mål.”

– På ICLD är vi glada att ha fått möjlighet att arbeta tillsammans med er under några dagar och ta del av partnerskapens erfarenheter, konstaterar Maria Larsson och Rikard Eduards på ICLD som höll i utbildningen.