Möt ICLD:s mentor – John Gitonga

John Gitonga är en extraordinär person med en fängslande resa till den lokala demokratins värld. Från sin framgångsrika karriär inom näringslivet till sina akademiska prestationer inom utvecklingsstudier och sitt engagemang i FN-program, har Johns olika erfarenheter format honom till en verklig förkämpe för lokal demokrati.

I den här artikeln dyker vi ner i Johns liv och utforskar de erfarenheter som har gjort honom till den förespråkare för lokal demokrati som han är idag.

John Gitongas väg till den lokala demokratin var ganska okonventionell eftersom han främst hade arbetat inom företagssektorn, där han hjälpte företag att förbättra sina ledningsrutiner inom specifika områden.

Det var också under denna tid som John bokstavligen snubblade över FN-programmet “Global Campaign on Urban Governance”, vilket blev hans första introduktion till begreppet stadsförvaltning. Programmet främjade decentralisering i Östafrika genom att identifiera innovativa metoder för lokalt styre mellan det civila samhället, lokala myndigheter, universitet och partnerskap.

Jag blev väldigt passionerad, berättar John. Jag hade aldrig stött på något så unikt bra som fick mig att inse att det är här jag hör hemma.

Efter att ha deltagit i programmet blev John samordnare för initiativet “Lake Victoria Cities Development Strategies”, vilket markerade hans första steg in i utvecklingssammanhang, och sedan dess har han har varit engagerad inom detta område.

Från inspiration till handling: en mästare i lokal demokrati

Resan för en företagsanställd som blev en mästare i lokal demokrati började när John Gitonga insåg att hans insatser kunde göra skillnad i människors liv utanför den vinstdrivande företagsvärlden. Han var fascinerad av möjligheten att använda sina kunskaper i företagsledning för att stödja lokala myndigheter och tjänstepersoner i att tillhandahålla bättre tjänster till samhället och fann sig stärkt av FN:s utbildning i viktiga delar av den lokala demokratin.

– När vi försökte främja decentralisering insåg jag att jag kunde göra något som faktiskt hjälper samhället. Genom att arbeta med lokala ledare, utvalda tjänstemän och invånare i stadsområden kunde mina insatser nå en mycket bredare målgrupp än bara företagets personal, leverantörer och aktieägare som enbart var inriktade på vinst.

Trots att han som stadsbo själv kände igen bristerna i de tjänster som samhället erbjuder, stod det inte omedelbart klart för honom att han kunde spela en roll för att stödja lokala myndigheter att förbättra detta genom en stärkt demokrati.
John Gitonga fortsätter:

Denna insikt inspirerade mig att arbeta för bättre planer för tillhandahållande av tjänster, skapa kopplingar mellan samhällen och lokala myndigheter och stödja praktiker så att de kan göra sitt arbete mer effektivt. I slutändan såg jag en möjlighet att bidra till samhället och göra en positiv insats genom att utnyttja mina kunskaper och min expertis. Och jag älskade vetskapen om att jag kan vara en förändringsagent, särskilt när det gäller att främja lokal demokrati i Östafrika.

Johan Lilja, Secretary General och John Gitonga in Visby office 2022. Photo: Maria Jansson

Mentorskap för lokal demokrati

Sedan 2015 har John varit aktivt engagerad i ICLD genom olika roller och har uppmuntrat många team att bli förändringsagenter. Han har bland annat hjälpt dem att utforska och tillämpa innovativa metoder för att engagera medborgarna i lokala beslutsprocesser. När John reflekterar över sina prestationer på detta område lyfter han fram ett särskilt fall där han gav handledning åt ett team från Kajiado County i Kenya i deras förändringsprojekt som syftade till att öka marginaliserade gruppers deltagande i beslutsfattandet.

Teamet upptäckte att kvinnor på landsbygden representerades av sina män vid möten och att personer med funktionsnedsättning var kraftigt underrepresenterade. För att åtgärda detta utvecklade teamet innovativa metoder för att decentralisera beslutsfattandet och öka medborgarnas deltagande i Kajiado County, skapa så kallade “village-level champions” och använda mobiltelefoner för att informera kvinnor om möten. Dessa insatser ledde till en 47-procentig ökning av kvinnors deltagande, vilket var en viktig milstolpe för att stärka marginaliserade samhällen.

Mentorskapet vid ICLD har dock inte bara inneburit att John har gett sin expertis till grupperna, utan också att han har utökat sina egna kunskaper om lokal demokrati:

Jag har lärt mig mycket om frågor som rör lokal demokrati, hållbar utveckling och god förvaltning, säger John Gitonga. Jag har verkligen lärt mig mycket av ICLD, olika perspektiv. Jag visste inte mycket om skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet. I dag predikar jag om dessa två för människor och man kan se att de lär sig.

Ett område där John har funnit ett särskilt värde är samhällsbaserad deltagande forskning, CBPR, som han lärde sig på ICLD. Metoden gör det möjligt att involvera lokalsamhället i forskningsprocessen, vilket är särskilt användbart när man bedriver forskning i informella bosättningar.

John arbeta som mentor för ICLD:s nätverk Hållbar framtid och är full av entusiasm när han diskuterar sina planer för framtida arbete.

En aspekt som särskilt entusiasmerar honom är möjligheten att skapa en plattform för barn som ofta förbises i arbetet med medborgardeltagande. Han brinner för att skapa ett utrymme där dessa barns perspektiv kan höras och beaktas i stadsmiljöer, vilket han tror kommer att bredda omfattningen av medborgarnas engagemang och leda till ett mer inkluderande och representativt beslutsfattande.

Om John

֍ Född och uppvuxen i Kenya

֍ Gick i gymnasiet och college i Kenya

֍ Har en kandidatexamen i Development Studies and a Diploma in Urban Development Studies från Institute of Housing and Urban Development Studies (IHS), Erasmus University Rotterdam, Nederländerna

֍ Har fyra barn: två döttrar och två söner

Om ICLD:s serie “Hjältar inom lokal demokrati”

Kön eller status spelar ingen roll det viktiga är att personen vi letar efter får demokratiska värden att leva och inspirera andra. De kan ha tagit sig igenom besvärliga situationer – men aldrig backat från demokratins frontlinje. Och de har alla en personlig historia att berätta. De har också varit eller är en del av vår verksamhet. Vi presenterar dem i vår serie “Hjältar inom Lokal Demokrati”. Låt dig inspireras!

Etiketter
Champion of Local Democracy, Change agent, ICLD Mentor,