Medborgarnas engagemang bakom samhällens utveckling

– Vi ville visa hur Sverige och EU jobbat med så kallat ”community-led development”, där kommun, företag och föreningar tillsammans tar ett helhetsgrepp för utvecklingen, säger Jenny Nylund, handläggare för internationella utbildningsprogram på ICLD.
Under den svenska fasen av internationella utbildningsprogrammet “Municipal Development and Democracy”, som arrangeras i samarbete med FN:s kapitalutvecklingsfond UNCDF, erbjöds deltagarna ett flertal föreläsningar samt studiebesök i Malmö, Eslöv, Lund och några mindre samhällen på den skånska landsbygden.
–I Skåne har man lyckats fantastiskt bra med medborgarnas engagemang och samarbete för att utveckla orten, det är inspirerande att se hur man tagit saken i egna händer. Man har tagit ansvar för den ekonomiska utvecklingen istället för att vänta på att kommunen ska leverera lösningar, säger Jenny Nylund.

I det lilla samhället Röstånga blev skolan startpunkt för en gemenskap som vände en nedåtgående trend till självkänsla och samhällsengagemang.
– Vi försökte tidigt jobba med att ingen ska känna dåligt samvete eller behöva be om ursäkt för nivån på sitt engagemang. Vi ville ha så öppna processer som möjligt så folk kunde bidra med mycket eller lite, säger Nils Philips, ordförande i den ideella föreningen ”Röstånga Tillsammans”.

I dag har Röstånga fler barn i skolan än någonsin, de har startat ett kommersiellt utvecklingsbolag samt ”Röstånga Tillsammans”. Och nominerats som en av Sveriges mest framgångsrika landsbygdsprojekt.

– Vi bestämde oss tidigt för att skapa ett kommersiellt utvecklingsaktiebolag, Röstånga Utvecklings AB. Den ideella föreningen ”Röstånga Tillsammans” arbetar med social mobilisering medan RUAB (som ägs av den ideella föreningen) framförallt arbetar med fastigheter, säger Nils Philips.
Samhällena må vara små och utmaningarna lokala, programmet ”Municipal Financing” är kopplat till universell utveckling genom de globala målen nummer 8 och 11 som handlar om ekonomisk utveckling och hållbara städer.

Många av deltagarna i ICLD:s internationella utbildningsprogram kommer från mindre städer eller landsbygd där samma metoder för utveckling och åtgärder genom partnerskap kan användas.
Nils Philips inspirerades av de internationella gästerna:
– Det är häftigt med möten som beskriver djupt mänskliga gemensamma utmaningar. Det blir tydligt att det finns skillnader men också likheter där vi kan utbyta tankar om hur vi arbetar med frågorna.
Mwaka Mwiinde, Lusaka City Council, en av deltagarna i utbildningsprogrammet, säger:
– Det är fantastiskt hur en lokalekonomisk analys kan ta fram vad ett område saknar och behöver. Det var fantastiskt att se samhällen, som till exempel Röstånga, mobilisera resurser för att förbättrade sin situation. Jag gillade hur människor stöttade varandra för att tillsammans förbättra sitt samhälle.

Avfolkning och obebodda hus var en utmaning för Röstångas gemensamma krafter att ta tag i. Med fingertoppskänsla och tålamod skapades en atmosfär där alla kunde bidra.
I dag äger man sju fastigheter som bland annat rymmer året-runt restaurang, konsthall, bryggeri samt lägenheter för uthyrning.
– Det handlar om att utgå från att kraften måste komma underifrån, från de som bor och verkar på platsen, och kommunen är förstås en nyckelaktör i det samarbetet. Röstånga är ett fantastiskt exempel där man jobbat målmedvetet under nästan ett decennium för att inte bara rädda utan utveckla bygden, och arbetssättet går att överföra till andra länder och sammanhang, säger Jenny Nylund,

Vad är nycklarna bakom invånarnas starka engagemang?
– Vi försökte tidigt jobba med att ingen ska känna dåligt samvete eller behöva be om ursäkt för nivån på sitt engagemang. Vi försökte göra arbetet roligt och att det är okej att vissa saker tar tid, säger Nils Philips.
Det bor cirka tusen personer i Röstånga. För tio år sedan gick knappt 100 elever i skolan, i dag går där 167 elever. Man har lyckats stoppa utflyttningen.
– Det är många saker som spelat in, konjunkturer till exempel. Husen går snabbare att sälja nu, det har säkert bidragit. Här finns ett prisvärt boende, bra livskvalitet och man känner att man tillhör ett sammanhang, säger Nils Philips.

Man vill behålla livskvalitén och har utvecklat mötesplatser och evenemang. Föreningslivet är ett viktigt nav, den anrika fotbollsföreningen Röstånga IS har en viktig sammanhållande funktion.

Vad är det unika i engagemanget i Röstånga?
– Det handlar om att rätt individer på rätt plats vid rätt tillfälle kan få saker att hända. Man lyckades skapa en vi-känsla runt skolan till exempel. Och stationshuset. Det fanns en glädje i att försöka vända en negativ utveckling. Man stärkte sin egen självbild och bilden av att Röstånga är härlig plats, säger Ann-Charlotte Thörnblad, verksamhetsledare MittSkåne Utveckling.