Med konkret kraft för allas delaktighet i Užice

I Užice i västra Serbien undersöker den lokala stadsledningen bra sätt att skapa sysselsättning för personer med funktionsvariation, inspirerade av deltagare i ICLD:s program med fokus på mänskliga rättigheter. Utmaningen handlar om att säkerställa en god arbetssituation för människor med funktionsvariationer i företag, eftersom företag vanligtvis inte har råd med höga löner och inte många personer med funktionsvariation har den rätta utbildningen. De tar itu med detta genom att träffa utbildningsinstitutioner för att identifiera sektorer och arbetsplatser för personer med funktionshinder så att utbildning och yrkesutbildning kan anpassas till deras behov. 

Denna förändringsprocess, som tog sin början med ICLD deltagare i projektet i Užice, kan replikeras som bästa praxis och kommer att få konsekvenser i hela Serbien och på västra Balkan.

Sara Bozic och Cedomir Cicovic deltar båda i projektgruppen i olika roller. Sara arbetar för kommunen och Cedomir är ordförande i en handikapporganisation. Inom kort kommer en längre artikel på webben som berättar mer om detta märkvärdiga projekt i Užice i Serbien.