Mariia – demokratihjälte från Ukraina

I krig är det alltid de mest utsatta människorna som drabbas värst. Så när kriget startade i hennes land Ukraina förstod Mariia Tyshchenko att hon var tvungen att agera så snabbt som möjligt och omfokusera sitt arbete för att identifiera och stödja grupper av marginaliserade människor.

Vi är stolta att presentera henne i vår serie “Hjältar inom lokal demokrati”.

Om Mariia

Mariia Tyshchenko är expert på social sammanhållning och integrering av genus- och mångfaldsfrågor i social-ekonomiska verksamheter. Hon har tillbringat över 15 år med att främja lika rättigheter i Ukraina, samt med UN Women. 2011 grundade hon den icke-statliga organisationen “Poruch”, en gemenskap av volontärer som samarbetar för att genomföra välgörenhetsprojekt, som hon är verkställande direktör för. Sedan starten har den icke-statliga organisationen aktivt deltagit i att genomföra ett antal sociala evenemang, utbildningsprojekt och utbildningsinitiativ, av vilka många genomförts med stöd av internationella donatorer. Organisationens syfte är att fostra en ny generation ledare genom att främja frivilligrörelser och bidra till utvecklingen av det civila samhället i Ukraina.

Mariia är också aktiv som doktorand, som docent vid Vadym Hetman Kyiv National Economic University i Ukraina, och inom ICLD är hon bland annat mentor för deltagare från Georgien och Ukraina inom vårt internationella utbildningsprogram “Human Rights Based Approach”.

Hon tror att vi alltid kan göra mer tillsammans för att skapa fred och har därför lett projektet “Inspiring Peace in Ukraine: development of children and young health through nonviolent development of conflicts”. Målet med projektet är att hjälpa skolor i utvecklingen av fredsbyggande och medling, genom att sprida kulturen för fredlig konfliktlösning bland barn och ungdomar.

Hittade skydd i Sverige

När kriget i Ukraina startade tog Maria och hennes son tillflykt till Malmö med hjälp av Malmö högskola SAYP (Swedish Institute Academy of Young Professionals) Outreach Initiative som hjälper ukrainska alumner till säkra levnads- och arbetsvillkor i Malmö under krigstiden.

Medan Mariia reste genom Europa till Malmö kontaktades hon av Nataliia Bovkum, en annan ukrainsk SAYP-alumn som arbetar i socialministeriet, till Malmö SAYP Outreach Initiative och ombades stöd för att evakuera 42 personer med funktionsnedsättningar från Charkiv.

De bad Maria att engagera sitt nätverk för att tillhandahålla boende i Polen och transport till Malmö, som tillhandahålls av Fundacja Akademia Obywatelska. De nådde dessutom ut till sin mångåriga partner FIFH Malmö, en av Europas största parasportföreningar, för att mobilisera rätt stöd till gruppen i Malmö. Genom det gemensamma nätverket tillhandahölls tillfälligt boende och nödvändig vård till alla. Dessutom mobiliserade den tidigare Poruch-praktikanten Justin Santana, som var i Ukraina 2018, och köksmästaren Axel Andersson restaurangägare och matgrossister och lyckades fylla bussen med 5 ton mat som distribuerades överallt i Ukraina av volontärer i NGO Poruch.

“Det finns inte tillräckligt med ord för att uttrycka vår tacksamhet och våra känslor till alla som var inblandade”, säger Mariia.

I nuläget har Mariia, med stöd av SAYP Malmö, samlat några av sina anställda och volontärer i Malmö. Det såkallade “Malmö Poruch Office” stödjer alla typer av åtgärder som Poruch genomför i Ukraina. Hon förbereder också för volontärarbete i FIFH samt en ICLD Local Democracy Talk om Ukraina som kommer att äga rum den 17 maj.

Picture of people
Några av gruppen av 42 peroner som lyckades fly från Kharkiv. Photo: Mariia Tyshchenko.

Personlig utveckling, när den delas, påverkar och inspirerar social utveckling

Mariia anser att det för att bygga en bättre, fredlig och välmående framtid med lika möjligheter, krävs bra människor som arbetar tillsammans. Vi behöver därför, med goda värderingar, ta steg mot de praktiska utvecklingsmålen gemensamt.

“Personlig framgång bygger på andras visdom och en personlig ansträngning för att integrera denna inlärning i vardagen. När vi står på jättarnas axlar ser vi längre och vi uppnår mycket mer.”

“Personlig utveckling, när den delas, påverkar och inspirerar social utveckling”, säger Mariia.

Mariia kallar detta för ‘the Ripple Effect’. Hon menar att individuella framsteg genererar en kedjeeffekt, där utveckling förs från person till person och från grupp till grupp, vilket förbättrar tillvaron i vår gemensamma värld.We have begun to ‘ripple’, let’s continue together! säger Mariia Tyshchenko.

Om vår serie Hjältar inom Lokal Demokrati

I den här serien skildrar vi personliga berättelser om individer som inspirerar andra och får demokratiska värden att fortskrida. Oavsett kön, status eller besvärliga situationer som de genomlevt, har de aldrig backat från demokratins frontlinje. Våra hjältar har varit eller är under skriven stund en del av vår verksamhet på ICLD. Läs tidigare porträtt